fbpx

V ZDRAVOM DOME ZDRAVÝ VZDUCH®

NIČ NEOVPLYVNÍ V KVALITU BÝVANIA V TAKEJ MIERE, AKO SPÔSOB JEHO VETRANIA

    

HIGROPLUS+


Inteligentný potrubný zvlhčovač vzduchu HIGROPLUS+ je zariadenie dopĺňajúce vetrací systém s rekuperáciou o možnosť riadenia a udržiavania optimálnej vlhkosti vzduchu.
Vlhkosť vzduchu v objekte je možné regulovať v optimálnom rozsahu od 40 % do 60 % rH,
teplotu vzduchu vstupujúceho do objektu v rozsahu od 15 do 25 °C.
Zariadenie vďaka inteligentnej riadiacej elektronike funguje plne automaticky a udržiava vlhkosť aj teplotu privádzaného vzduchu na nastavenej  úrovni,
zároveň automaticky zabezpečuje jeho dezinfekciu pomocou integrovaných UV žiaričov.
HIGROPLUS+ LBE môže byť doplnený do každej inštalácie riadeného systému vetrania, pretože riadiaca jednotka pracuje úplne nezávisle na vetracej centrále a naprogramované parametre udržiava na základe vlastných snímačov a nastavení úplne autonómne.Vlastnosti zariadenia HIGROPLUS

- pracuje úplne autonómne, nezávisle na vetracej centrále
- je možné ho doplniť aj do existujúceho vetracieho systému, inštaluje sa do potrubia
- vlhkosť udržiava na nastavenej úrovni od 40 % do 60 % rH
- teplotu vzduchu udržiava v rozsahu od 15 do 25°C
- nepotrebuje dátové prepojenie s vetracou centrálou, disponuje vlastnými snímačmi a riadiacou jednotkou
- na dezinfekciu využíva vstavané UV žiariče
- požadované parametre nastavujete na riadiacej jednotke s displejom
- nastavenú vlhkosť udržiava pri akomkoľvek prietoku vzduchu

Rozmery zariadenia:


V prípade potreby projekčných podkladov nás kontaktujte e-mailom.
Dosiahnite maximálne pohodlie v interiéri a doplňte svoj vetrací systém o chladenie a zvlhčovanie vzduchu prostredníctvom HOMevap Combi Comfort, ktorý efektívne spája automatizované jednotky zvlhčovača a energeticky účinného chladiča. Jednotky majú spoločný regulátor, čím je ich prevádzka synchronizovaná. Vďaka tomuto riešeniu je kúpa cenovo výhodnejšia, ako pri kúpe oboch zariadení jednotlivo.

Účelom zariadenia je energeticky účinným, tichým a bezpečným spôsobom zvlhčovať vzduch/znížiť jeho teplotu. V jednotke zvlhčovača a chladiča prebieha adiabatický proces, ktorý zabezpečuje zvýšenie vlhkosti v prívode vzduchu do interiéru a účinné zníženie teploty privádzaného vzduchu. Chladenie prostredníctvom HOMevap je najlacnejším spôsobom chladenia vzduchu v systémoch centrálneho riadeného vetrania s rekuperáciou, nevyžaduje žiadne vonkajšie jednotky a prebieha na spoľahlivom a jednoducho fyzikálnom princípe odparovania vody.Jednoduché a efektívne
1. nainštalujte chladič a zvlhčovač do príslušných potrubí vetracieho systému

2. pripojte vodu a odtok

3. zapojte do elektrickej siete


   

Ako to funguje?

Zvhlčovač je umiestnený v prívodnom potrubí za jednotkou centrálnej rekuperačnej jednotky (HRV). Ak senzor vlhkosti zachytí nízku mieru vlhkosti vonkajšieho vzduchu, spustí sa automatický proces zvlhčovania. Proces prebieha nasledovne: Rekuperačná jednotka ohrieva privádzaný vzduch pomocou tepelného výmenníka v dôsledku čoho klesá úroveň relatívnej vlhkosti, tento už teplý a suchý vzduch prechádza z rekuperačnej jednotky cez zvlhčovač, ktorý zvyšuje vlhkosť na nastavenú hodnotu pomocou princípu odparovania vody, a je úplne bezpečný a bez kvapôčok/orosenia.

Chladič je umiestnený v potrubí odvádzajúcom vzduch z interiéru, pred jednotkou centrálnej rekuperačnej jednotky (HRV). Teplý vzduch z interiéru následne prechádza zvlhčenou absorbčnou kazetou. Výsledkom je, že sa vzduch ochladí na nízku teplotu blízku rosnému bodu, napríklad 29 °C/ 30 rH% sa schladí na 20 °C/ 75 rH%. Adiabatický chladič má efektivitu 80 %. Ochladený vzduch prechádza vetracou jednotkou, čo znižuje teplotu výmenníka tepla a robí z neho chladič. Teplý vzduch privádzaný z exteriéru následne preteká tepelným výmenníkom vetracej jednotky a chladí sa pred prívodom do domácnosti.Nepriame chladenie:

Schladený vzduch sa po prechode jednotkou chladiča zhromažďuje vo vetracej jednotke a efektívne znižuje teplotu tepelného výmenníka, ktorý znižuje teplotu privádzaného vzduchu z exteriéru. Táto funkcia sa aktivuje je vonkajšia teplota vyššia než 18 °C, čím efektívne predchádza prehrievaniu miestností. Pre najlepšie výsledky nenechávajte miestnosti prehrievať a zvýšte prietok vzduchu v rekuperačnej jednotke.Priame chladenie:

Zvlhčovač je umiestnený na prívode vzduchu za vzduchotechnickú jednotku a jeho prevádzka sa spúšťa len v prípade, že je vonkajšia teplota príliš vysoká a žiadaná (nastavená) hodnota je nižšia ako teplota nameraná v interiéri. Nadmernému zvlhčovaniu je zabránené kombinovaným senzorom vlhkosti a teploty v potrubí do interiéru. Táto funkcia sa aktivuje, keď vonkajšia teplota stupne nad požadovanú teplotu 22 °C.

UPOZORNENIE: vplyv na izbovú teplotu je obmedzený množstvom vzduchu.


Bezpečnosť procesu zvlhčovania

Bezpečnosť privádzanej vody je garantovaná zabudovaným vodným filtrom LegioSAFE® . Privádzaná voda prechádza patentovaným filtrom LegioSAFE® ešte predtým, než navlhčí absorbčnú kazetu. Na zvlhčovanie sa používa len sladká, pitná voda zo schváleného vodovodu, ktorá nie je recyklovaná. V čase, keď nie je potrebné zvlhčovanie je absorbčná kazeta zvlhčovača úplne suchá. Vďaka tomuto procesu neexistuje žiadne riziko zníženej kvality vody a celý proces zvlhčovania je úplne bezpečný.Výhody:
 • priaznivá cena
 • jednoduchá inštalácia
 • možnosť dodatočne inštalovať aj do existujúceho vetracieho systému
 • automatická a synchronizovaná prevádzka dvoch zariadení
 • bezdrôtové ovládanie
 • energetická úspornosť a dodatočná chladiaca kapacita
 • tichá prevádzka
Zariadenia sú dostupné aj jednotlivo - ako chladič a zvlhčovač.
Isocomplus+

Systém Isocomplus+ je určený na pripojenie vonkajších prívodov vzduchu a odvod odpadového vzduchu z rekuperačnej centrály.
Potrubie je vyhotovené s ohľadom na dlhú životnosť a zachovanie kvalitatívnych vlastností. Kvôli potrebe minimalizovať vznik kondenzátu spôsobeným teplotnými rozdielmi je vnútorná a vonkajšia časť tohto potrubia zhotovená z dvoch odlišných materiálov - potrubie je tak vhodne ošetrené zvnútra a zároveň izolované zvonku, čo eliminuje potrebu ďalšieho dodatočného izolovania. Systém disponuje  viacerými tvarmi komponentov, čo zahŕňa kolená, spojky, úchytky a umožňuje tak bezproblémovú montáž a finančnú úsporu.


Dostupné sú dve rozmerové možnosti:

ISOCOMPLUS 200 je fabricky izolovaný potrubný systém vonkajšieho priemeru 200 mm
ISOCOMPLUS 160 je fabricky izolovaný potrubný systém vonkajšieho priemeru 160 mm

        

Vďaka systému Isocomplus+ sa už môžete úplne vyhnúť použitiu rizikových hliníkových potrubí izolovaných sklenou alebo kamennou vlnou, ktoré sú vo svojej podstate nečistiteľné.

Systém funguje na báze zdravotne nezávadnej izolácie z peny s uzatvorenou štruktúrou, ktorá je nanesená z vnútornej strany potrubia. Vonkajšia strana potrubí má pohľadovú vrstvu, ktorá je vyhotovená s rebrovaním na elimináciu tepelných mostov.
Spojky sú riešené ako vzduchotesné pružné manžety, takže systém neprenáša žiadne vibrácie a ani prúdiaci vzduch v ňom nevytvára hluk. Zároveň vďaka systému pružných spojov nie je potrebné používať žiadne hliníkové lepiace pásky - oproti ním je tento spoj tesný počas celej životnosti systému.
U systému Isocomplus+ 200 je vnútorný priemer potrubia 174 mm. U systému Isocomplus+ 160 je vnútorný priemer potrubia 125 mm.

Systém potrubí Isomcomplus+ bol vyvinutý presne na systémové hrdlá zariadení a distribučných kolektorov COMAIR, preto nie je potrebné spoje prelepovať ani iným spôsobom dodatočne zatesňovať. 


Technická špecifikácia:

 • vonkajší priemer 200 mm
 • vnútorný priemer 174 mm
 • uhol: 45 °
 • pevné a bezpečné spojenia vďaka gumeným manžetám
 • v cene 1 ks spojka potrubia Isocomplus+
 • vnútorná vrstva má antibakteriálne a antistatické vlastnosti
 • deklarácia nepoužívania recyklátov a zdravotne závadných materiálov
 • vonkajší materiál: vysokohustotný polyetylén (HDPE)
 • vnútroný materiál: polyolefínový plásť s uzavretou bunkovou štruktúrou
 • požiarna klasifikácia B1 (vnútro), B2 (vonkajší materiál)
 • koeficient tepelnej vodivosti 0,040 W/mk pri 40 °C
 • odolnosť tlaku: 800 N
 • teplotná odolnosť: -25 až 90 °C
 • čierna farba

Prihláste sa na odber noviniek

Rýchly kontakt:

AERO SYSTEM, s.r.o.
Kancelária a sklad:
Hniezdne 118 
065 01  Hniezdne

Všeobecné informácie: info@comair.sk
+421 905 401 344
Technická podpora: +421 947 974 852
Montáže - podpora: +421 915 710 914
Obhliadka referencií: obhliadka@comair.sk
Projekcia: projekcia@comair.sk