fbpx

V ZDRAVOM DOME ZDRAVÝ VZDUCH®

NIČ NEOVPLYVNÍ V KVALITU BÝVANIA V TAKEJ MIERE, AKO SPÔSOB JEHO VETRANIA

    
Termín riadené, centrálne, či vetranie s rekuperáciou je v našich podmienkach pomerne nový a častokrát sa zamieňa za trend. Je však dôležité povedať, že nie je trendom a potreba riešiť riadené vetranie prišla ruka v ruke s inováciami a energetickou efektivitou budov, v ktorých sa eliminujú tepelné mosty a kvôli efektivite sa dbá na čo najväčšiu vzduchotesnosť stavby.  Príjemná klíma tradičných stavieb bola spôsobená netesnosťou stavby – netesné okná, dominantná pec s otvoreným komínom, sú moderných stavbách odstránené a proces „neriadeného a nepretržitého vetrania" cez netesnosti musíme začať „riadiť“, aby sme vyhli pocitu ťažkého vzduchu, nezdravým podmienkam, či výskytu plesní.

Donedávna medzi našich klientov patrili predovšetkým ľudia, ktorí boli pre centrálne riadené vetranie rozhodnutí, drvivá väčšina z nich mala skúsenosť, resp. poznala jeho výhody už len vyberala typ a výrobcu, ktorý sa najviac priblíži ich predstavám o tepelnom komforte, tichosti, nenáročnosti a spôsobe montáže. Po uvedení zmien v legislatíve, ktorá v novom znení už vyžaduje konkrétne parametre nízkej energetickej náročnosti sa medzi našimi záujemcami objavili aj stavitelia témou riadeného vetrania priam nepobozkaní, a aj na naše prekvapenie to však znamenalo výskyt nekvalitných, či zdravotne nevhodných zariadení a komponentov na trhu s výrazným tlakom na cenu. Takéto riešenie sa môže zdať ideálne pre ľudí, ktorí by bez platnosti zmien v legislatíve riadeného vetranie vo svojej nehnuteľnosti ani neuvažovali, resp. ho považovali zbytočné. Tu však nastáva viacero sporných bodov, ktoré v konečnom dôsledku poškodzujú iba vlastníka nehnuteľnosti.

1. Možnosť zakúpenia montážnych potrubí bez antibakteriálnej a protiplesňovej ochrany, resp.  táto úprava rozvodov je za príplatok.   

                                                                                                                                                
V prvom rade je dôležité podotknúť, že systém riadeného vetrania á svoj hlavný prínos v zdravotnom hľadisku. Efektivita a komfort sú iba ďalšími benefitmi. Vzhľadom nato, že systém je finančne náročnejšou investíciou a realizujeme ho na horizonte dlhodobého užívania hraničiaceho s horizontom využívania samotnej nehnuteľnosti dôrazne nedoporučujeme urobiť kompromis v umiestnení lacnejších, no v podstate obyčajných umelých potrubí bez antibakteriálneho a protiplesňového ošetrenia. Aj vzduch odsávaný v interiéri má určitý nízky podiel drobných častíc, je vlhkejší a obsahuje baktérie a vírusy, ktorých pôvodcami sme my, a preto pri užívaní dekád rokov existuje vysoké riziko, že v blízkosti rozvádzačov, či odťahov pleseň vznikne a v potrubí bez úpravy sa pri konštantnej teplote bude rozširovať. Renomovaní výrobcovia a distribútori, ktorí v oblasti pôsobia desaťročia na kompromis v oblasti zdravotnej nezávadnosti, či na kompromis v oblasti hygieny nepristúpia, pretože drvivá väčšina kvality spočíva práve v týchto atribútoch.

2. Predajca presne neuvádza z čoho sa skladá plášť rozvádzacích boxov či iných komponentov. 


Trh ponúka množstvo kvalitných produktov a výrobcov, každý z výrobcov sa však veľmi rád pochváli podrobným opisom svojich komponentov pokiaľ pozostávajú z kvalitných materiálov. V prípade, že sa Vám komunikácia nezdá dostatočne obsažná, alebo nie je jasné, aké je zloženie jednotlivých komponentov, odporúčame to ešte raz preveriť. Rozhodne neodporúčame vnútorné komponenty, rozvádzacie boxy atď. z plechu – zvyčajne je problém s aerodynamikou (teda aj hlučnosťou)  a ich tenkosťou. Pri umiestnení blízko odťahu napr. v kúpeľni, či kuchyni, kde je vyššia vlhkosť je riziko vzniku kondenzátu (steny plechového rozvádzača či potrubia rýchlo chladnú, kondenzát steká a rozvádzač slúži ako vaňa, kde sa zadržiava), kondenzát môže poškodiť prostredie okolo potrubia, riziko je o to väčšie, pokiaľ sa potrubia nespájajú technikou, ktorá garantuje tesnosť.

3. Predajca deklaruje, že predávaný systém má naviac tlmiče hluku a prídavné filtre.


 Z našich skúseností preferujeme systémy overených producentov, ktorí sa vyvíjajú. Systémy týchto výrobcov sú zvyčajne veľmi premyslené a jednoduché, všetko má svoj dôvod a opodstatnenie – od zloženia a prímesí materiálov, systému spojov, výkonnosti a tvaru atď. U týchto výrobcov platí minimalizmus v prevedeniach, preto častokrát tieto „drobnosti naviac“ v popisoch nenájdete, pretože nie sú potrebné, navyše ich výroba by bola neefektívna. Konkrétne v našich systémoch sú všetky komponenty tvarované aerodynamicky tak, aby neprenášali zvuky medzi rozvodmi a ani pri vyššom výkone nebol počuteľný zvuk prúdiaceho vzduchu. Preto si nedokážeme predstaviť, prečo by sme inštalovali ďalší prakticky nečistiteľný komponent v podobe tlmiča. Tieto "vychytávky" nás skôr upozorňujú na detaily, ktoré môže mať daný systém slabšie.

4. Predajca uvádza, že spoje je možné realizovať viacerými metódami.


Každý výrobca má odporúčanú techniku spájania potrubí a napájaní rozvádzačov. Tento spôsob by pri montáži mal byť dodržaný (najmä kvôli možnosti servisu a záruke). Sú však aj výrobcovia, ktorý nemajú ucelený koncept napájania potrubí na boxy a potrubí na seba, častokrát sa montáž realizuje pomocou rôznych pások, objímok, či lepených spojov. Tu dvíhame varovný prst, nakoľko ak nie je odporúčaný spôsob, ktorý garantuje tesnosť a nadväznosť jednotlivých komponentov, systém nemusí slúžiť podľa očakávaní. Hlavný vplyv je na zdravotné hľadisko, avšak situáciu nám vie skomplikovať aj prípadný nežiaduci kondenzát či zhoršené hygienické podmienky. Tu však už nehovoríme len o značne zníženom prínose vetracieho systému ale hlavne o vyššom riziku poškodení okolia potrubí, nakoľko ak sú izolované napr. hliníkovou páskou a zaklopené sadrokartónovými podhľadmi (prípadne zaliate v betónovej podlahe) nie je možnosť kontroly a aj prípadná oprava je mnohonásobne drahšia, ako rozdiel, ktorý sme ušetrili pri výbere lacnejšej verzie potrubia bez kvalitného systému spojov.

5. Predajca ponúka výrazne nízku cenu aj vrátane montáže, dodania a servisu.


Trh momentálne ponúka produkty od viacerých nových a inovatívnych firiem, ktoré dokážu mať atraktívne ceny aj v pomere cena:kvalita. Čo však klientom odporúčame je overiť si akým spôsobom je možné uplatniť reklamáciu, aká je výška miery reklamácií konkrétnych produktov, prípadne aká je dĺžka dodania náhradných komponentov, filtrov či možnosť predĺženej záruky a spôsob servisu či údržby. Tieto požiadavky dokážu povedať viac aj o predajcovi, s ktorým budete spolupracovať pri investícii. Ako bonus odporúčame zvážiť  sociálnu a ekonomickú zodpovednosť predajcu, či zistiť ako dlho sa venuje problematike a ako dlho pôsobí na trhu.

Na záver pár odporúčaní:


Najdôležitejšou otázkou je prečo investor realizáciu zvažuje. Je potrebné si uvedomiť, že systém vetrania nemá byť len o úsporách energie, ale hlavne o jeho najvýraznejšom vplyve na zdravé bývanie. Dôležité je mať na zreteli fakt, že daný systém vyberáte a realizujete v podstate na celú dobu užívania stavby. Je preto potrebné starostlivo vybrať správny systém určený na presne tento účel od spoľahlivej firmy. Vždy odporúčame klientom si systém prísť pozrieť naživo počas prevádzky, vidieť všetky komponenty a mať recenziu používateľa aj po niekoľkých rokoch používania, či recenzie od používateľov v rôznych regiónoch, merania pri certifikácii prebiehajú v identickom prostredí, preto je veľmi dôležité vedieť, ako sa zariadenie v rámci efektivity hýbe v rôznych klimatických prostrediach.
 V prípade nemožnosti realizácie z finančných dôvodov odporúčame využiť možnosť rozdelenia montáže na etapy - teda vytvorenia rozvodov a osadenie jednotky dodatočne, prípadne kúpu kvalitného  zariadenia na splátky.

SPOLUPRÁCA S COMAIR Slovensko


Naše zariadenia vďaka svojim kvalitám uprednostňuje čoraz viac klientov, ktorí si dajú záležať na jednoduchom a kvalitnom systéme, efektivite a trvácnosti. Rovnaké dôvody vedú k spolupráci s nami aj odborníkov. Svojich odborných partnerov si zodpovedne vyberáme tak,
aby sme si boli istí ich odbornosťou a kvalitou poskytovaných služieb.
Obchodní partneri poskytujú plnohodnotné služby od návrhu až po realizáciu.

Odporúčaní obchodní partneri pre SR:


EponaCom, s. r. o.

- realizátor inteligentných technológií pre nehnuteľnosti
stredné a východné Slovensko
057 3337 300
www.mudrydom.sk 


ENERTOP, s. r. o.

- realizátor vykurovania, tepelných čerpadiel a riadeného vetrania s rekuperáciou
Sabinov, Prešov, Poprad, Košice 
0908 890 790
www.enertop.sk 


Rekuperácie, s. r. o.

- realizátor vetrania s rekuperáciou
Nádražná 6
909 01  Skalica
+421 903 530 245
www.rekuperacky.skRoman Pavlík - RS Rekuperacia

- realizátor vetrania s rekuperáciou
Sekule 572
908 80 Sekule
+421 908 149 314
www.rsrekuperacia.sk


DREVSTAV SLOVAKIA, s. r. o.

- kompletná výstavba
Sandrická 1096
966 81  Žarnovica
www.drevstavslovakia.sk


PASIV DOM, s. r. o.

- kompletná výstavba
Partizánska cesta 106
974 01  Banská Bystrica
www.pasiv-dom.sk


3M DOM, s. r. o.

- kompletná výstavba
Šustekova 49

851 04 Bratislava
www.3mdom.sk


StelTech, s. r. o.

- realizátor riadeného vetrania s rekuperáciou 
Forbasy 30
065 01 Forbasy
+421 911 909 862
www.steltech.sk


ProAir Systems, s. r. o.

- realizátor riadeného vetrania s rekuperáciou
017 07 Považská Bystrica
0911 666 117
www.proair.sk

5 dôležitých vecí, na ktoré dbať pri výbere vetrania s rekuperáciou

Termín riadené, centrálne, či vetranie s rekuperáciou je v našich podmienkach pomerne nový a častokrát sa zamieňa za trend. Je však dôležité povedať, že nie je trendom a potreba riešiť riadené vetranie prišla ruka v ruke s inováciami a energetickou efektivitou budov, v ktorých sa eliminujú tepelné mosty a kvôli efektivite sa dbá na čo najväčšiu vzduchotesnosť stavby.  Príjemná klíma tradičných stavieb bola spôsobená netesnosťou stavby – netesné okná, dominantná pec s otvoreným komínom, sú moderných stavbách odstránené a proces „neriadeného a nepretržitého vetrania" cez netesnosti musíme začať „riadiť“, aby sme vyhli pocitu ťažkého vzduchu, nezdravým podmienkam, či výskytu plesní. Čítať ďalej...Na čo ste sa nás na výstave pýtali najčastejšie?

V druhej polovici marca sme sa zúčastnili XXVI. Veľtrhu ABC Stavebníctva v Prešove, kde sme počas troch dní odpovedali na množstvo otázok, vysvetlili veľa detailov a umožnili nielen si naše produkty vziať do rúk ale nahliadnuť aj priamo do zapojenej vetracej centrály. A keďže sme s Vami veľa hovorili, pripravili sme aj pre ostatných prierez najčastejších otázok, ktoré ste nám kládli. Môžeme však úprimne povedať, že osobnému stretnutie a konzultácia je stále najviac efektívna pre obe strany, ak by ste nás teda chceli stretnúť, máte možnosť na TATRA EXPO 27. – 29.4. 2018 v Poprad ARENA. Čítať ďalej...


Máme certifikát manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016!

Slovo kvalita používame denne ako výraz spájaný s vyjadrením hodnotenia. Konkrétny význam však nadobúda až potom, čo ho spojíme s jasne definovaným predmetom. Vo väčšine prípadov však nespomíname kritériá, podľa ktorých sme výraz „kvalitný“ priradili k danému predmetu. Presne z tohto dôvodu je bežné hodnotenie veľmi osobné - teda, čo označuje jeden za kvalitné, druhý môže označiť za nedostačujúce. V čom sa držiteľ tohto certifikátu odlišuje od ostatných firiem a čo tento certifikát overuje? Čítať ďalej...


Vnútorné ovzdušie škôl a školských zariadení vo vzťahu k respiračným ochoreniam

Téma riadeného, resp. núteného vetrania je častokrát uvádzaná najmä  v súvislosti s bývaním v súkromných obytných nehnuteľnostiach. Počas riadeného vetrania však prebieha viacero procesov súbežne, ktoré následne prinášajú konkrétne preukázateľné účinky na zdravotnú, energetickú i komfortnú stránku bývania. To sa však týka pobytu „doma“, čo však s pobytom v práci, či škole a školských zariadeniach?  Čítať ďalej...

Prečo je filtrácia vzduchu základom zdravého vetrania


Okrem komfortu a úspory energií prostredníctvom rekuperácie je filtrácia vzduchu čoraz silnejším prvkom, ktorý ľudia považujú za nevyhnutnosť pri verejnej i súkromnej výstavbe. Verejné budovy inštalujú vetracie zariadenia z dôvodu platných legislatívnych noriem, ktoré konkrétne stanovujú merateľné hodnoty vnútorného prostredia podľa účelu budovy, počtu osôb a iných atribútov. Súkromná výstavba sa zatiaľ riadi pravidlami a odporúčaniami, legislatíva však konkrétne upravuje parametre spotreby energií a celkovej efektivity a šetrnosti, no samotné rozhodnutie o inštalácii vetracieho systému sa zakladá predovšetkým na preferencii a požiadavkách klientov. Čítať ďalej...

5 vecí, ktoré vám so systémom riadeného vetrania urobia vo vašom dome najväčšiu radosť


Špičkové systémy riadeného vetrania sú mnohokrát ovenčené rôznymi certifikátmi a označeniami. Vo väčšine prípadov si však klienti celkom nevedia predstaviť, ako sa tieto vlastnosti a fungovanie zariadenia prejavia v ich nehnuteľnosti a ako to pocítia. Zo spätnej väzby od klientov sme preto pripravili krátky sumár. Čítať ďalej...

5 vychytávok pre príjemnú mikroklímu


Počas návštev v referenčnom dome sa s klientmi neustále dostaneme do debaty o všetkých technológiách, ktoré spolupracujú na celkovej mikroklíme domu – teda všetkých vnútorných podmienkach nehnuteľnosti, ktorých výsledok má byť pre obyvateľov čo najpríjemnejší. Vďaka tomu, že ročne máme týchto návštev cez 90 sme sa rozhodli najviac rezonujúce odporúčania spracovať do týchto tipov. Čítať ďalej...


Prihláste sa na odber noviniek

Rýchly kontakt:

AERO SYSTEM, s.r.o.
Kancelária a sklad:
Hniezdne 118 
065 01  Hniezdne

Všeobecné informácie: info@comair.sk
+421 905 401 344
Technická podpora: +421 907 911 565
Montáže - podpora: +421 915 710 914
Obhliadka referencií: obhliadka@comair.sk
Projekcia: projekcia@comair.sk