fbpx

V ZDRAVOM DOME ZDRAVÝ VZDUCH®

NIČ NEOVPLYVNÍ V KVALITU BÝVANIA V TAKEJ MIERE, AKO SPÔSOB JEHO VETRANIA

    
Dokonale spolupracujúce komponenty vytvorené na základe 40-ročných skúseností renomovaného výrobcu.
Široké portfólio umožňujúce maximálnu mieru prispôsobenia sa očakávaniam a potrebám klienta.
Inovatívne technológie vyhovujúce zvýšeným nárokom pre komfortné a efektívne systémy vetrania s dlhou životnosťou.

V súčasnosti naša spoločnosť dokáže ako jediná na trhu ponúknuť všetky komponenty ventilácie z vlastnej produkcie, čo klientovi prináša benefit v podobe synergického efektu dokonalej spolupráce jednotlivých komponentov spĺňajúc aj tie najvyššie kvalitatívne a hygienické nároky.

Rekuperačné jednotky COMAIR HRUC

Ventilačné rozvody Uniflexplus+ a Isocomplus+

Aktívne zvlhčovanie vzduchu HIGROPLUS+

Zemný výmenník tepla AQUACOM


Rekuperácia

V druhej polovici marca sme sa zúčastnili XXVI. Veľtrhu ABC Stavebníctva v Prešove, kde sme počas troch dní odpovedali na množstvo otázok, vysvetlili veľa detailov a umožnili nielen si naše produkty vziať do rúk ale nahliadnuť aj priamo do zapojenej vetracej centrály. A keďže sme s Vami veľa hovorili, pripravili sme aj pre ostatných prierez najčastejších otázok, ktoré ste nám kládli.
Môžeme však úprimne povedať, že osobnému stretnutie a konzultácia je stále najviac efektívna pre obe strany, ak by ste nás teda chceli stretnúť, máte možnosť na TATRA EXPO 27. – 29.4. 2018 v Poprad ARENA.


Je vetranie nevyhnutné?

V skratke – ak máte plastové okná, priliehajúce dvere a izoláciu, ktorá zabezpečuje zníženie tepelných únikov, tak áno. Samozrejme, vetrať sa dá aj oknami. Mikrovetranie je sčasti závislé od sily vetra resp. vonkajších podmienok, pri otváraní okien kvalita vzduchu  závisí od pravidelnosti a dostatočnosti. Riadené vetranie nezabezpečuje len prívod čerstvého vzduchu, ale aj jeho kvalitu – teda zbavenie drobných častíc, prípadne aj zápachu, čo je atribút, ktorý sa stáva rozhodujúcim pri celkovom pohodlí bývania. Tiež zabezpečuje odvod už znehodnoteného vzduchu z kuchyne, spoločenských miestností, či kúpeľní a toalety. Bez prievanu a pocitu tepelného nepohodlia.

Neusádza sa v tom prach? Ako sa to čistí?

Základom čistého systému sú predovšetkým čisté filtre, ktorých filtračná trieda je vybraná na základe okolia (prašnosť, atdˇ.). Steny potrubí sú vnútri takmer hladké, materiál je vytvorený z prísad s antistatickými, antibakteriálnymi a antimykotickými vlastnosťami, čo znamená, že už pri vytváraní je urobené maximum preto, aby sa v nich nič neusádzalo, na dotyk je vnútorný povrch pomerne klzký, čo si takmer všetci návštevníci aj vyskúšali. Druhou vecou je samotný dizajn potrubia, ktorý je užší, ako by si väčšina ľudí pod pojmom vzduchotechnické potrubie predstavila a tým dokáže zabezpečiť dostatočné prúdenie vzduchu nato, aby sa v potrubí nič neusadilo. Okrem toho je systém možné bezpečne vyčistiť špeciálnymi prípravkami.

Koľko to stojí?

Na túto otázku vieme konkrétne odpovedať na základe pôdorysu nehnuteľnosti. Ak nám ho zašlete na email info@comair.sk, vytvoríme pre Vás funkčnú skicu a pripojíme zoznam potrebných komponentov aj s cenou. Výhodou je, že podľa funkčnej skice si systém viete aj realizovať. Vo všeobecnosti však cena riadiacej jednotky začína na 1900€, cena ventilačných rozvodov pri jednopodlažnom dome od 1500€. Cenám sme sa venovali aj podrobnejšie v porovnaní na našich webových stránkach. Vzhľadom nato, že rekuperácia dokáže výrazne znížiť výdavky na vykurovanie aj o 1/3  (záleží od vykurovacích zvyklostí) sa jedná o návratnú investíciu.

Aká drahá je prevádzka?

Celoročná prevádzky systému v optimálnom výkonovom režime stojí menej než 30€, samotná vetracia centrála nemá predohrev, preto sa bežne stáva, že celková spotreba je ešte nižšia. Do starostlivosti je však potrebné zahrnúť aj cena filtrov, ktoré stoja od 25€ a je potrebné ich vymeniť v závislosti na vonkajšom prostredí – iná frekvencia výmeny je V Jelšave, iná od Tatrami. Priemerný počet je raz – dvakrát do roka.


Ak bude sused vykurovať pevným palivom, nebudem mať dym v celom dome?

Počas vykurovacej sezóny odporúčame používať uhlíkové Active Carbon filtre, ktoré sú hutnejšie a disponujú uhlíkovou vrstvou, ktorá zabraňuje prestupu pachov.

Chystáme sa stavať, vetrací systém chceme, vieme stavbu pripraviť?

Ideálne je ho zapracovať už do projektu, ak by ste potrebovali presný výmer, dokážeme zabezpečiť aj samotný projekt vetracieho systému, kedy certifikovaný projektant vypracuje úplne presné rozloženie všetkých komponentov. Rozdiel medzi projektom a návrhom nájdete tu. Klientom odporúčame rozplánovať si hlavne rozloženie v technickej miestnosti (pod centrálu pohodlne vojde práčka, či sušička), odtok na kondenzát (ideálne do sifónu, ale šikovný domáci kutil dokáže odvod napojiť aj na nádržku splachovača), či poznať približné dispozičné členenie pri nábytku, najmä ak by ste zvažovali riešenie ventilačných rozvodov v podlahe. V prípade viacpodlažného domu odporúčame konzultovať miesto, kde budú potrubia prestupovať podlahou alebo stropmi, aby sme sa následne vyhli vŕtacím prácam.


Ako prebieha realizácia? Čo od nás potrebujete?

Podrobný postup nájdete tu.
Od vás potrebujeme hlavne pôdorys nehnuteľnosti, podľa ktorého dokážeme prepočítať potrebné objemy vzduchu a navrhnúť optimálny vetrací systém, aby bezpečne pokryl nielen funkčné nároky ale aj nároky na nehlučnosť či absenciu presluchov medzi miestnosťami., ku ktorým často dochádza, ak si klient vyskladá systém sám v eshope. Návrh systému, funkčnú skicu, zoznam potrebných komponentov spolu s rozpočtovou ponukou klientom vytvoríme zdarma.

Viete zabezpečiť aj montáž?

Áno, samozrejme. Okrem toho dokážeme maximálne prispôsobiť výkon montáže podľa potrieb klienta, teda urobiť iba odborne ťažšie časti montáže, alebo zapožičať vŕtaciu technológiu atď., tiež tovar dokážeme dopraviť na miesto montáže, či urobiť konzultáciu priamo na mieste. Nastavenie a spustenie centrály vždy vykonáva náš technik.

Nie je systém vetrania hlučný?

Ak systém navrhneme my a je realizovaný iba z našich produktov podľa nášho postupu, dokážeme garantovať úplnú tichosť. Príďte sa presvedčiť do referenčných domov.

Čo by ste nám poradili ešte predtým, než budeme stavať?

V prvom rade je potrebné si vybrať kvalitného predajcu, pretože systém riadeného vetrania sa vyberá na celé dekády rokov. Pýtať sa, stretnúť sa s predajcom, overiť si jeho históriu. Systém riadeného vetrania je v podstate zapracovaný do stavby, je preto žiaduce  informovať sa konkrétne. Internetový odborníci  človeka navedú na dobré otázky, ale nepreberajú žiadnu záruku správnosti ich rád, no kvalitný predajca áno, v plnom rozsahu legislatívy a pri zariadeniach prestížnych výrobcov aj nad jej rámec. Pýtajte sa na certifikáciu, na skúsenosti klientov, ideálne je ak môžete systém aj naživo vidieť a počuť, aby ste si ho vedeli predstaviť vo svojej domácnosti.
Ideálne je tiež pozrieť si viacerých výrobcov, porovnať ich nielen na základe výkonnosti ale kvality servisu, návrhovej fázy prípadne rozsahu technickej podpory pri montáži.  Je dôležité povedať, výber systému len na základe parametrov účinnosti je skresľujúci, dôležitá je spotreba celého systému a predovšetkým komfort jeho používania -  aby jednotka bola schopná rozoznávať prehriatie interiéru (by-pass), dokázala byť programovateľná, či napojená na inteligentnú elektroinštaláciu, aby dokázala signalizovať potrebné čistenie filtra a mala overenú protimrazovú ochranu bez zvýšenia spotreby energie, vyžadovala čo najmenej zásahov užívateľa.
Je potrebné si uvedomiť, že rozdiel niekoľkých stoviek eur v skutočnosti znamená o triedu nižšie zariadenie, ktoré sa nedá porovnať ani komfortom spojeným s aickými úkonmi, ktoré vetracia jednotka robí alebo so životnosťou a celkovým kvalitatívnym prevedením.


V ďalšej časti sa budeme venovať tomu, či je vhodné kúrenie spojiť s vetraním, ako postupovať pri výbere vetracieho systému alebo či dokáže lokálna rekuperačná jednotka nahradiť centrálny systém riadeného vetrania.
Téma riadeného s rekuperáciou, resp. núteného vetrania je v rámci verejnosťou užívaných budov upravená legislatívne, nakoľko priamo súvisí s verejným zdravím. Samotné vetranie nezabezpečuje len prívod dostatku čerstvého vzduchu podľa kapacity daného priestoru, ale zodpovedá aj za jeho adekvátnu kvalitu.

Počas riadeného vetrania s rekuperáciou prebieha viacero procesov súbežne, ktoré následne prinášajú konkrétne preukázateľné účinky na zdravotnú, energetickú i komfortnú stránku využívania nehnuteľnosti.


Obzvlášť to platí v prípade, že sa priestor využíva na:
Ubytovacie služby, kde sa zabezpečuje vetranie ubytovacej časti
Reštauračné služby, kde sa okrem  odvetrávania/kúrenia/chladenia vyžaduje dokonalý systém na odvetrávanie kuchynskej časti
Kancelárie, či konferenčné miestnosti
Školy a školské zariadenia


Výsledky viacerých štúdií vypracovaných v rámci Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie detí Európy (CEHAPE) poukázali na priamu súvislosť medzi zhoršujúcim sa zdravotným stavom a ich pobytom v znečistenom vnútornom prostredí. Vzhľadom nato, že v súčasnosti ľudia trávia priemerne 80 – 95% času v interiéri (domácnosti, školy, administratívne budovy, atď.) stáva sa pre nich kvalita vnútorného ovzdušia jedným z najdôležitejších faktorov determinujúcich ich celkové zdravie.


Súčasťou každého projektu by mala byť celá stratégia vetrania pretože má spolu so spôsobom vykurovania a osvetlenia najväčší vplyv na mikroklímu budovy.

Riadené vetranie vo verejných priestoroch zabezpečuje:
1.    Neustály prívod čerstvého vzduchu, teda vzduchu s optimálnym pomerom O2 a CO2, čo znamená, že vzduch je vymieňaný v                           dostatočnej miere nato, aby boli zachované optimálne podmienky na prácu (pohodlie, kognitívna činnosť, optimálna vlhkosť vzduchu)
2.    Filtráciu, ktorá zabezpečuje očistenie privádzaného vzduchu od nečistôt, mikročastíc, peľov, metalurgického prachu, ktoré                             spôsobujú  respiračné ochorenia
3.    Zabezpečuje odsávanie prchavých látok, aerosólov a odórov spôsobených ľudskou činnosťou vnútri budovy alebo vznikajúce                          materiálmi použitými pri stavbe
4.    Úspora energií, ktorá nastáva pri využívaní rekuperácie
5.    Zníženie miery poškodenia budovy a jej fyzického stavu reguláciou vlhkosti

Stratégiu vetrania v týchto priestoroch navrhujeme vždy s veľkou pozornosťou, nakoľko vieme, že príjemné vnútorné ovzdušie je determinujúce nielen pre zdravie ale pre komfort, obzvlášť ak sa jedná o priestor, ktorý slúži pre veľké skupiny a zhoršená kvalita vnútornej klímy je absolútne neprípustná.

Od investora vyžadujeme presné a čo najviac podrobné informácie, samozrejmosťou je osobná obhliadka, aby sme vytvorili riešenie:
  1. plynulo regulovateľné k miere a spôsobu využívania,
  2. vhodne nadimenzované, aby dokázalo fungovať v optimálnom režime s čo najnižšou spotrebou
  3. kvalitné a trvácne zariadenia, aby dokázalo zabezpečiť vhodné tepelno-vlhkostné podmienky pri využívaní bez poruchovo a dlhodobo


V prípade záujmu nás kontaktujte mailom na adresu info@comair.sk, alebo telefonicky na čísle +421 905 401 344.

Prihláste sa na odber noviniek

Rýchly kontakt:

AERO SYSTEM, s.r.o.
Kancelária a sklad:
Hniezdne 118 
065 01  Hniezdne

Všeobecné informácie: info@comair.sk
+421 905 401 344
Technická podpora: +421 907 911 565
Montáže - podpora: +421 915 710 914
Obhliadka referencií: obhliadka@comair.sk
Projekcia: projekcia@comair.sk