fbpx

V ZDRAVOM DOME ZDRAVÝ VZDUCH®

NIČ NEOVPLYVNÍ V KVALITU BÝVANIA V TAKEJ MIERE, AKO SPÔSOB JEHO VETRANIA

    
Rekuperácia má z fyzikálneho hľadiska viacero významov, v rámci technológií používaných v stavebníctve a vetraní však hovoríme o procese zhromažďovania energie, ktorú dokážeme vrátiť do obehu a opätovne ju využiť.

Pri centrálnom riadenom vetraní s rekuperáciou tepla tak vlastne teplom, ktoré má interiérový vzduch ohrievame vzduch, ktorý do objektu prichádza. Tento proces prebieha aj naopak - kedy chladnejší interiérový vzduch odovzdáva energiu teplejšiemu, ktorý prichádza z exteriéru do vnútra vetraného objektu.
Aby tento proces prebiehal maximálne efektívne a zachoval čo najviac energie z interiérového vzduchu bez negatívneho vplyvu na zdravie je najdôležitejším komponentom overená, kvalitná, dokonale skonštruovaná vetracia centrála s výmenníkom tepla.

Existujú viaceré varianty vetracích centrál, vetrací systém z konceptu spoločnosti Comair obsahuje výmenník, v ktorom súčasne prúdi vzduch prúdiaci z interiéru von, ktorý energiu odovzdáva výmenníku a vzduch prúdiaci z exteriéru dnu, ktorý sa následne chladí (v lete), alebo ohrieva (v zime). Celý tento proces prebieha samozrejme bez toho, aby sa vzduch zmiešal. Jedným z najdôležitejších faktov je aj skutočnosť, že práve pri prechode výmenníkom sa vzduch privádzaný do objektu zároveň filtruje, do obytných priestorov tak vstupuje iba vzduch optimálnej teploty a zbavený pomernej časti peľov, prachu, či ďalších mikročastíc.

Vo všeobecnosti rekuperácia dokáže ušetriť až 90% energie, ktorú by sme stratili bežným vetraním. Tento fakt je jedným z najvýraznejších argumentov, ktorý odporúča riadené vetranie s rekuperáciou pre všetky stavebné koncepty s dôrazom na energetickú úspornosť.


Ako to funguje?

Potreba zaoberať sa riadeným vetraním prišla ruka v ruke s inováciami v oblasti stavebných materiálov a postupov výstavby.
Kvôli energetickej úspornosti sa dbá na čo najmenší počet tepelných mostov a čo najväčšiu vzduchotesnosť stavby, čím sa v objekte zároveň obmedzí výmena vzduchu medzi vonkajším a vnútorným prostredím.
Príjemná klíma tradičných stavieb bola spôsobená práve netesnosťou stavby – nepriliehajúce okná, dominantná pec s otvoreným komínom sú modernej výstavbe odstránené a proces „neriadeného a nepretržitého vetrania" cez netesnosti je potrebné začať „riadiť“. Dobrou správou však je, že „riadením“ týchto procesov získame oveľa viac ako je príjemný pocit po vyvetraní.

Ak sa opýtame, čo konkrétne je systém riadeného vetrania odpoveďou je: vetracie zariadenie pozostávajúce z vetracej centrály a vzduchovodných potrubí, ktoré zabezpečuje nepretržitý prívod čerstvého vzduchu do nehnuteľnosti s dôrazom na zdravotné a energetické hľadisko. Zdravotné hľadisko je opatrené nielen certifikovanými materiálmi, z ktorých je celý koncept zhotovený ale predovšetkým samotným nepretržitým prívodom čerstvého vzduchu a znižovaním hladiny CO2 v priestore a filtráciou, ktorá účinne zbavuje privádzaný vzduch nežiaducich drobných prachových častíc.


RIADENÉ VETRANIE NIE JE LEN O VETRANÍ

Malátnosť, závraty, pocity ťažkého vzduchu, zhoršená schopnosť sústrediť sa – aj to sú príznaky zvýšenej hladiny CO2 (oxidu uhličitého) v miestnosti, ku ktorej dochádza pri nedostatočnom prívode čerstvého vzduchu. Tieto príznaky patria medzi najznámejšie, ktoré sformulovala Svetová Zdravotnícka organizácia ako Syndróm nezdravých budov (SBS). V súčasnosti „nezdravé budovy“ tvoria viac než 30% celkovej výstavby. Kritériami, ktoré dokážu budovu označiť za nezdravú sú najmä chyby v symbióze vykurovania, klimatizácie a vetrania. Samotné vetranie má okrem dostatočného prívodu čerstvého vzduchu zabezpečiť aj jeho kvalitu, očistenie od drobných prachových častíc, ktoré sa vyskytujú vo vonkajšom prostredí a vo výraznej miere sa podieľajú na rozvoji akútnych i chronických respiračných ochorení.

Pri predpoklade vývoja vonkajšieho prostredia je možnosť filtrácie privádzaného vzduchu jedným z najväčších prínosov pre zdravie a komfort bývania. Drobné prachové častice (smog, pele, metalurgický prach, popolček,...) výrazne zhoršujú podmienky pre zachovanie zdravia.
Pri zodpovednom výbere kvalitného vetracieho systému dokážeme minimalizovať príznaky syndrómu nezdravých budov, neustále privádzať do objektu čerstvý vzduch zbavený škodlivých častíc, privádzať ho už v optimálnej teplote bez pocitu chladu či prievanu a zároveň dosiahnuť úsporu 90% energie, ktorú by sme stratili pri vetraní oknami a opätovnom ohrievaní/chladení vzduchu na interiérovú teplotu.

Nehnuteľnosť je projektovaná s predpokladom dlhodobej existencie. V rámci tohto časového horizontu dokážeme jej hodnotu stabilizovať iba v prípade, že pri projekte predvídavo zapracujeme aj predpokladané požiadavky prichádzajúce s vývojom vonkajšieho prostredia, na ktoré máme ako jednotlivec minimálny dosah. Prioritou je čo najväčšia snaha o zachovanie zdraviu vyhovujúcich a prospešných podmienok v interiéri, komfort pri bývaní a snaha o čo najmenšiu ekologickú záťaž.


Počas návštev v referenčnom dome sa s klientmi neustále dostaneme do debaty o všetkých technológiách, ktoré spolupracujú na celkovej mikroklíme domu – teda všetkých vnútorných podmienkach nehnuteľnosti, ktorých výsledok má byť pre obyvateľov čo najpríjemnejší. Vďaka tomu, že ročne máme týchto návštev cez 90 sme sa rozhodli najviac rezonujúce odporúčania spracovať do týchto tipov.

PRÍJEMNÉ NA DOTYK
Vyššie počiatočné náklady odrádzajú od realizácie podlahového vykurovania rovnako ako mylná domnienka o tom, že jeho nižšia teplota nezabezpečí dostatočný tepelný komfort. Opak je však pravdou, dobre navrhnuté a kvalitne urobené podlahové kúrenie zabezpečuje dokonalý tepelný komfort a pritom je veľmi šetrné nielen v mesačnej réžii k financiám ale hlavne v spôsobe vykurovania, ktorý je pozvoľný a nie nárazový, čo šetrí naše sliznice.

„Úplne najviac sa teším, že všetky naše deti sa mohli bezpečne hrať na zemi bez toho, aby som sa bála prechladnutia. Nakoniec ma netrápil ani ich večný boj s obliekaním. Zlepšenie “kvality bývania” tak prišlo aj v inej forme :) “

BEZ HLUKU A PRACHU
Väčšina ľudí neuvažuje o používaní centrálneho vysávača pokiaľ ho nevyskúša alebo nevidí u niekoho známeho. Klienti sa zvyčajne „pasujú“ s hlavnými témami stavby ako je výber materiálu na samotnú realizáciu, či výber strešnej krytiny. Myslieť na tento detail sa však oplatí, nielen kvôli tomu, že už nepotrebujete prenášať samotný vysávač po byte, ale hlavne kvôli prašnosti. Centrálny vysávač je totiž zvyčajne umiestnený v technickej miestnosti, takže pri vysávaní je minimálny hluk i prašnosť. Obrovskou výhodou je zároveň možnosť vybrať si zaradenie s podstatne vyšším výkonom.

„Vysávam častejšie, je to totiž jednoduchšie. Pri našom retrívrovi je to nespornou výhodou. Šikovné.“


BEZ STRACHU Z CHLADU

Nízkoenergetické, alebo pasívne stavby dokonale komunikujú s pozemkom a jeho orientáciou. Ich súčasťou je častokrát aj väčšia sklenená plocha na slnečnej strane z ktorej profitujeme predovšetkým v zime, kedy slnko dokáže vyhrievať väčšinu interiéru. Na realizáciu tejto chytrej finty je však potrebná investícia do kvalitných okien. Výber okien je asi najčastejšou témou, klienti často zvažujú predovšetkým počet komôr v samotnom okne. A veru platí čím viac, tým lepšie. Investícia sa vráti nielen na mesačných výdavkoch, keďže veľká chladná plocha by v zime ochladzovala interiér ale aj na pocite.

„Zadné presklenie a jeho cena nás dosť strašila, ale celková atmosféra domu, jeho presvetlenie prirodzeným svetlom bolo úplnou prioritou už pri výbere projektu celého domu. Okná boli drahšie, no sme prekvapení, že ani pri mínusových teplotách pocitovo nechladia. Rozdiel si človek uvedomí, až keď ich má. Dobre to vymysleli.“

KRB... KOTOLŇA V OBÝVAČKE?
Klienti sa delia presne na dve skupiny – určite áno a určite nie.
Drvivá väčšina si však realizáciu rodinného domu bez krb nevie predstaviť a šikovný krbový majster dokáže krb zhotoviť bezpečne tak, aby bola prítomnosť popolčeka a spalín úplne minimálna a nebadateľná. Navyše pri správnej manipulácii a využívaní vhodného paliva má realizácia krbu azda len jednu nevýhodu – závislosť na jeho atmosfére. Medzi výhody patrí najmä možnosť využívať ho spolu s akumulačnou nádržou, kedy okrem dobrého pocitu, sálavého tepla môžeme napríklad zároveň ohrievať teplú vodu či ostatné izby pomocou teplovzdušných prieduchov.

„Bez krbu by to nebol náš dom. Ťažké bolo len vybrať aký, páčilo sa nám ich veľmi veľa. Obsluha vyžaduje len trochu praxe.“

ZABUDNÚŤ NA VETRANIE
Každý si vie vybaviť, aký je to pocit byť na čerstvom vzduchu. Bohužiaľ si vieme vybaviť aj ten, keď sa nad ránom zobudíme v prekúrenej spálni. V utesnených objektoch (resp. takmer vzduchotesných) je odporúčané vetrať minimálne 5 minút každú hodinu. Takto by sme mali zabezpečiť zdravé prostredie, ktoré je zároveň pocitovo príjemné. Ruku na srdce, v lete vieme ponechať otvorenú vetraciu štrbinu (ak máme na oknách sieťky proti hmyzu), no kto z nás vetrá stále počas zimy? Paradoxne, práve v zime je potrebné vetranie ešte viac najmä kvôli väčšiemu teplotnému rozdielu medzi interiérom a exteriérom. V spojení s „málokomorovými oknami“ a chladnejším regiónom je orosenie v okolí okien badateľné hneď, neskôr aj v podobe plesne. Tieto pocitové aj viditeľné problémy rieši centrálne riadené vetranie s rekuperáciou. Okrem pocitu práve vyvetranej miestnosti poteší aj pri pohľade na mesačné náklady. Ušetrí až  90% toho, čo by sme inak vypustili von oknom.

„Popravde, neviem presne čo napísať do recenzie. Funguje ako má, v podstate o ňom nevieme, pretože na pocit vyvetrania sme si rýchlo zvykli. Už to cítime skôr opačne, ak niekam prídeme, ťažký vzduch registrujeme ihneď.“

Prihláste sa na odber noviniek

Rýchly kontakt:

AERO SYSTEM, s.r.o.
Kancelária a sklad:
Hniezdne 118 
065 01  Hniezdne

Všeobecné informácie: info@comair.sk
+421 905 401 344
Technická podpora: +421 947 974 852
Montáže - podpora: +421 915 710 914
Obhliadka referencií: obhliadka@comair.sk
Projekcia: projekcia@comair.sk