fbpx

V ZDRAVOM DOME ZDRAVÝ VZDUCH®

NIČ NEOVPLYVNÍ V KVALITU BÝVANIA V TAKEJ MIERE, AKO SPÔSOB JEHO VETRANIA

    

Často kladené otázky o vetraní a rekuperácii

Prečo by som mal zvážiť inštaláciu vetrania s rekuperáciou, je inštalácia nevyhnutná?

Prvým dôležitým faktorom, ktorý je nevyhnutné si uvedomiť je, že vnútorná klíma domu má najvýraznejší si vplyv na zdravosť a i pocitový komfort daného prostredia. Príjemná klíma tradičných stavieb bola spôsobená netesnosťou stavby – netesné okná, dominantná pec s otvoreným komínom, tie sú moderných stavbách odstránené a proces „neriadeného a nepretržitého vetrania cez netesnosti musíme začať „riadiť“, aby sme vyhli pocitu ťažkého vzduchu, nezdravým podmienkam, či výskytu plesní. Príjemnú a zdravú kvalitu ovzdušia zabezpečíme iba pravidelným prívodom čerstvého vzduchu. Termín riadené, centrálne, či vetranie s rekuperáciou je v našich podmienkach pomerne nový a častokrát sa zamieňa za trend. Je však dôležité povedať, že nie je trendom a potreba riešiť riadené vetranie prišla ruka v ruke s inováciami a energetickou efektivitou budov, v ktorých sa eliminujú tepelné mosty a kvôli efektivite sa dbá na čo najväčšiu až úplnú vzduchotesnosť stavby. Druhotným benefitom je výrazná úspora energií, ktorú zabezpečuje rekuperácia. O túto energiu sa inak pripravíme klasickým vetraním a pripravíme sa teda aj o lepší výsledok na energetickom certifikáte budovy. Riadené vetranie má však svoje opodstatnenie aj v historických budovách, práve kvôli výraznému zlepšeniu údržby a hodnoty nehnuteľnosti.

Môžem mať v dome nainštalovaný vetrací systém s rekuperáciou a zároveň do domu umiestniť krb alebo kachľovú pec?

Samozrejme, systém riadeného vetrania Comair je kompatibilný so všetkými spôsobmi vykurovania nehnuteľností i stavebnými materiálmi. Konkrétne v prípade inštalácie krbu alebo akumulačnej pece je nutné riešiť prívod vzduchu na spaľovanie z exteriéru. Kvalitný krbový majster Vám doporučí iba takéto riešenie, pretože prívod vzduchu z interiéru nie je bezpečný. Zároveň je tu možnosť nadefinovania mierneho pretlaku na 3. výkonovom stupni vetracej jednotky kvôli lepšiemu rozpaľovaniu ohňa v krbe.

Akú spotrebu elektrickej energie má vetrací systém s rekuperáciou, koľko ušetrím oproti klasickému vetraniu?

Centrály Comair majú na I., najčastejšie využívanom, výkonovom stupni spotrebu 13W. To pri celoročnej nepretržitej prevádzke zodpovedá nákladom na elektrickú energiu vo výške približne 30€/rok. Tieto hodnoty dosahujeme využitím špičkových jednosmerných motorov a premyslenému riadeniu výkonu. Objektívne je ťažko zodpovedať presnú hodnotu úspory oproti vetraniu oknami, pretože každý užívateľ je zvyknutý vetrať v inom časovom intervale. Pri zohľadnení požiadavok hygienických noriem sa v objektoch na bývanie vetraním stráca približne 40% energie na vykurovanie. Subjektívne je práve toto orientačná hodnota na výpočet návratnosti systému. Rekuperácia znamená opätovné prinavrátenie tejto energie opäť do obehu, zachovať môžeme až 90 % z toho, čo by sme inak vypustili oknami.

Potrebujem k systému riadeného vetrania COMAIR zemný výmenník tepla alebo predohrev vzduchu?

Nie, nie je to potrebné. Vzhľadom na vysoko účinný systém rekuperácie tepla jednotka Comair nepodmieňuje komfortné fungovanie v chladnom období  inštaláciou  zemného výmenníka tepla ani ohrevnej špirály. Referenčný systém máme v nepretržitej prevádzke vo výrazne chladnom podtatranskom regióne už päť rokov, dokážeme teda potvrdiť, že aj bez predohrevu alebo výmenníka funguje bez zamŕzania či akéhokoľvek obmedzenia prevádzky.
Zemný výmenník máme vo svojom portfóliu a jeho inštaláciu určite doporučujeme. Jeho hlavným prínosom je výrazné zlepšenie efektivity systému v zime a prínos v podobe "najzdravšej" možnej formy klimatizácie v letnom období. Koeficient získavania energie nášho zemného výmenníka je až 1:200, pri spotrebe 8W elektrickej energie.

Prečo by som mal uprednostniť systém ventilačných rozvodov Uniflex+ pred kovovými rozvodmi?

Je dôležité si uvedomiť, že koncept vzduchových rozvodov Uniflexplus bol vyvinutý špeciálne pre obytné priestory - z čoho plynie, že jeho tvorba prebiehala so silným dôrazom na absolútnu tichosť, maximálnu elimináciu možnosti vzniku presluchov medzi miestnosťami a pazvukov z rozvodov, či prúdenia vzduchu. Zároveň je certifikovaný na úplnú zdravotnú nezávadnosť materiálov a má vnútornú vrstvu s antibakteriálnymi a antistatickými vlastnosťami. Všetky prvky sú aerodynamicky tvarované za účelom eliminácie hluku a optimalizácie prúdenia bez narážania na akékoľvek hrany. Je nevyhnutné si uvedomiť, že systém vetrania a jeho jednotlivé komponenty vyberáme aj na základe životnosti, ktorá by mala byť v rovnakom časovom horizonte ako je životnosť samotnej stavby. Prípadné opravy zaliatych či zakrytých potrubí mnohonásobne prevyšujú cenový rozdiel pri nákupe. Technické detaily, ako je garantovaná tesnosť spojov je patentovaným systémom „KLIK“ spojov s gumo-penovým tesnením, čím vzniká mechanický zaistený pevný spoj bez nutnosti použiť akékoľvek ďalšie spájacie komponenty zvyšujúce riziko poškodenia, sú veľmi hodnotnými ukazovateľmi kvality celého konceptu. Zároveň je absolútnym vylúčením kovových prvkov garantovaná neprítomnosť korózie v rozvode aj po mnohých rokoch, čím predchádzame riziku poškodenia, prežívania baktérií a zachytávania sa nečistôt.

Vie mi systém riadeného vetrania pomôcť aj v riešení problémov vyplývajúcich zo zlej kvality vonkajšieho prostredia?

Áno, systém riadeného vetrania má pri pri vstupe filter, ktorý umožňuje výber filtračnej triedy.
Účinná filtrácia v systéme vetrania dokáže prítomnosť týchto častíc vo vnútornom prostredí, kde trávime podstatnú časť dňa, výrazne obmedziť. Filtrácia odstraňuje nielen hrubé, voľným okom viditeľné prachové častice ale dokáže si účinne poradiť aj s drobnými časticami, trieda filtrov F7 má filtračnú účinnosť až 96% pri veľkosti častíc 2 mikróny. Vzduch privádzaný do obydlia tak dokáže dôkladne zbaviť peľov, prachu, spalín či popolčeka (v prípade uhlíkových filtrov aj zápachu).

Je pre realizáciu nevyhnutná účasť profesionálnej firmy?

V podstate nie. Klientom však odporúčame využiť možnosť návrhu systému, aby nedošlo k nesprávnej dimenzácii systému - toto je kľúčová fáza, ktorá úplne ovplyvňuje celú funkcionalitu systému počas jeho celej životnosti. Najdôležitejší je správny výber systému, aj preto je návrh systému zdarma.
Čo sa týka realizácie, systém ventilačných rozvodov Uniflex+ umožňuje jednoduchú montáž prostredníctvom spojov KLIK zámkov, ktoré majú garantovanú tesnosť podľa smernice LUKA. Montáž podľa inštrukcií tak zvládne každý šikovnejší domáci majster svojpomocne. Podmienkou záruky je zapojenie riadiacej jednotky, prvé nastavenie a spustenie vetracej centrály profesionálnym technikom, pre všetky ostatné fázy máme presné návody, inštruktáže a možnosti konzultácie, aby montáž prebehla čo najlepšie a s rizikom minimálnych montážnych pochybení aj vo vlastnej réžii klienta.

Prihláste sa na odber noviniek

Rýchly kontakt:

AERO SYSTEM, s.r.o.
Kancelária a sklad:
Hniezdne 118 
065 01  Hniezdne

Všeobecné informácie: info@comair.sk
+421 905 401 344
Technická podpora: +421 947 974 852
Montáže - podpora: +421 915 710 914
Obhliadka referencií: obhliadka@comair.sk
Projekcia: projekcia@comair.sk