fbpx

V ZDRAVOM DOME ZDRAVÝ VZDUCH®

NIČ NEOVPLYVNÍ V KVALITU BÝVANIA V TAKEJ MIERE, AKO SPÔSOB JEHO VETRANIA

    
Máme  certifikát manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2015/ EN 9001:2016! Čo to znamená pre Vás?

Certifikácie je proces overenia, ktorý zahŕňa viaceré kroky. V rámci manažment kvality hovoríme o medzinárodne uplatňovanej norme, teda veľkého množstva konkrétnych podmienok, pri ktorých splnení sa firma stáva držiteľom osvedčenia. Certifikácia prebieha prostredníctvom auditu, ktorý vykonáva externá spoločnosť s kvalifikáciou.

Slovo kvalita používame denne ako výraz spájaný s vyjadrením hodnotenia. Konkrétny význam však nadobúda až potom, čo ho spojíme s jasne definovaným predmetom. Vo väčšine prípadov však nespomíname kritériá, podľa ktorých sme výraz „kvalitný“ priradili k danému predmetu. Presne z tohto dôvodu je bežné hodnotenie veľmi osobné - teda, čo označuje jeden za kvalitné, druhý môže označiť za nedostačujúce. Snaha o zníženie miery subjektivity v používaní označenia kvality nás teda prirodzene privedie k tomu, že stanovíme jej konkrétnu merateľnosť v konkrétnych kritériách.

Norma STN EN 9001:2016 v praxi
Existuje mnoho rôznych definícií kvality a ďalšie desiatky sú tvorené predstavami klientov. Podľa noriem ISO 9001 však dokážeme povedať, že pod pojmom kvalita chápeme mieru s akou súbor konkrétnych charakteristík (produktu/služby) spĺňa požiadavky (potreby/parametre), ktoré sú uložené organizáciou (technické normy, zákony, povolenia a bežná prax) a zároveň zabezpečuje uspokojenie potrieb klienta.

To, aby sme sa mohli označiť za kvalitných si teda vyžaduje dokonale poznať:
- koho požiadavky má produkt uspokojiť
- aké požiadavky na produkt sa musia splniť
- mieru splnenia požiadaviek (prostredníctvom overenia spokojnosti zákazníka, miery počtu reklamácií, pokút, technických špecifikácií, atď.)

Celý proces získania certifikátu podľa tejto normy je zdĺhavý a vyžaduje dlhodobú prípravu. Zameriava sa nielen na produkt, služby, spokojnosť ale aj na celkové finančné hospodárenie firmy a všetky interné procesy od zabezpečenia produktu až po vedenie firmy.

Pokiaľ je firma držiteľom certifikátu STN EN ISO 9001:2016 znamená to pre vás aj to, že:
- spokojnosť zákazníka je prioritou
- všetky produkty spoločnosti sú overené, certifikované a sú vhodné na predaj na danom území aj rámci všetkých technických noriem a špecifikácií (nestane sa vám teda, že nastanú problémy pri kolaudácii atď.)
- všetci zamestnanci spoločnosti majú pre výkon svojich kompetencií dostatočné vzdelanie a skúsenosti
- firma má výborné ekonomické predpoklady, čo je dôležité pre celú existenciu firmy, hlavne ak obchoduje s produktovou radou, ktoré vyžadujú dlhú životnosť
- celá spoločnosť prechádza neustále procesom: merania – analýzy – vyhodnotenia – zapracovania zmien/zlepšenia

Firma, ktorá je držiteľom certifikátu STN EN ISO 9001:2016 teda nie je kvalitná iba podľa jej zákazníka - splnila konkrétne stanovené a merateľné kritériá vo všetkých oblastiach fungovania a preto ju dokážeme označiť za spoločnosť, ktorá hospodári efektívne, nemá priestupky voči legislatíve a uspela aj v rámci spätného overenia spokojnosti klientov. Túto certifikáciu vieme chápať aj ako určité vyjadrenie o tom, že dokáže pokryť kvalitatívne nároky aj u náročnejších klientov, resp. v rámci EÚ, keďže certifikácia má medzinárodné parametre merania.

A veru, bolo náročné ho získať! No, čo nespravíme preto, aby sa vám dýchalo lepšie?

Certifikácia je proces overovania určitého tvrdenia prostredníctvom prevedenia merania.

V súčasnosti sa v rámci vetracích systémov Comair certifikujú viaceré parametre:


1. Účinnosť, ktorá v percentách hovorí o tom, koľko energie (teda tepla/chladu) vieme z odchádzajúceho vzduchu odovzdať tomu, ktorý do nehnuteľnosti privádzame. Všetky vetracie centrály HRUC-E sa podľa Európskej normy držia v rozmedzí 80 - 90%
2. Energetická náročnosť, všetky centrály HRUC-E spĺňajú Európsku normu na udelenie energetického certifikátu A1/A2
3. Trieda tesnosti spojov D (podľa LUKA), ktorá nám hovorí, že realizované spoje na KLIK už nie je potrebné dodatočne utesňovať, alebo ošetrovať a je možné ich bezpečne zaliať do podláh, či stropov
4. Zdravotná certifikácia, ktorá nám potvrdzuje, že každé vzduchovodné potrubie a komponent má vnútornú stranu ošetrenú antibakteriálnou a antistatickou vrstvou, ktoré po celú dobu používania udržiavajú potrubia bez prachu a baktérií
5. Potvrdenie, že plastové komponenty sú bez prítomnosti plastového recyklátu a teda nemajú negatívne účinky na zdravie.

Okrem certifikácie je pre nás podstatná hlavne spätná väzba od klientov. V súčasnosti máme vetracie systémy v každom okrese na Slovensku, takže reálne vieme ako sa správa aj v rôznych klimatických podmienkach. Reálne vetracie systémy však vykazujú minimálne odchýlky od nameraných laboratórnych parametrov a fungujú bez problémov aj v výrazne chladnejších regiónoch Oravy a Tatier.                                                                         


Okrem samotnej certifikácie komponentov či účinnosti, existujú ďalšie možnosti, ako klientom preukázať kvalitu poskytovaných služieb. Naša spoločnosť od roku 2007 v aktívnom pôsobení na trhu preukázala stabilitu a vysokú kvalitu svojho portfólia i služieb, čo sme potvrdili úspešným získaním jedného z najuznávanejších medzinárodných certifikátov manažérstva kvality riadiacich sa normou STN EN ISO 9001:2015, 9001:2016.

Celý proces získania certifikátu podľa tejto normy je zdĺhavý a vyžaduje dlhodobú prípravu. Zameriava sa nielen na produkt, služby, spokojnosť ale aj na celkové finančné hospodárenie firmy a všetky interné procesy od zabezpečenia produktu až po vedenie firmy.

Pokiaľ je firma držiteľom certifikátu STN EN ISO 9001:2016 znamená to pre vás aj to, že:
- spokojnosť zákazníka je prioritou
- všetky produkty spoločnosti sú overené, certifikované a sú vhodné na predaj na danom území aj rámci všetkých technických noriem a špecifikácií (nestane sa vám teda, že nastanú problémy pri kolaudácii atď.)
- všetci zamestnanci spoločnosti majú pre výkon svojich kompetencií dostatočné vzdelanie a skúsenosti
- firma má výborné ekonomické predpoklady, čo je dôležité pre celú existenciu firmy, hlavne ak obchoduje s produktovou radou, ktoré vyžadujú dlhú životnosť
- celá spoločnosť prechádza neustále procesom: merania – analýzy – vyhodnotenia – zapracovania zmien/zlepšenia

Firma, ktorá je držiteľom certifikátu STN EN ISO 9001:2016 teda nie je kvalitná iba podľa jej zákazníka - splnila konkrétne stanovené a merateľné kritériá vo všetkých oblastiach fungovania a preto ju dokážeme označiť za spoločnosť, ktorá hospodári efektívne, nemá priestupky voči legislatíve a uspela aj v rámci spätného overenia spokojnosti klientov. Túto certifikáciu vieme chápať aj ako určité vyjadrenie o tom, že dokáže pokryť kvalitatívne nároky aj u náročnejších klientov, resp. v rámci EÚ, keďže certifikácia má medzinárodné parametre merania.

Viac o tom, ako to celé prebiehalo a čo to pre našich klientov znamená, nájdete tu.

Naša spoločnosť pôsobí na Slovenskom trhu od roku 2007. Okrem samotného predaja sa venujeme poradenstvu a i publikovaniu našich skúseností v rámci spolupráce s magazínmi a prostredníctvom nášho blogu. V  rámci našich skúseností sa klientom vždy snažíme poradiť ako sa vyvarovať chybám. Spoločnosť COMAIR sa venuje vývoju a predaju ventilačných systémov špecializovaných pre objekty určené na bývanie od 70-tých rokov minulého storočia. 


1. Považovať systém vetrania za nadštandard či nepotrebnosť

Inštalovať systém riadeného vetrania je potrebné nielen kvôli energetickému certifikátu budovy, ktorý sa spája s legislatívou.
V rámci modernej výstavby sú stavby projektované ako čo najviac vzduchotesné a bez správneho spôsobu vetrania v nich dochádza k výraznému zníženiu komfortu bývania a značnému zhoršeniu podmienok pre udržanie zdravia.

2. Inštalovať systém unáhlene

Výber systému len na základe získania energetického certifikátu sa nevypláca. Je nevyhnutné zvážiť, čo chceme priamo zapracovať do stavby, pretože náklady spojené s výmenou, či opravou sú finančne náročné. Životnosť kvalitného systému je približne rovnaká ako životnosť celej stavby, preto je nevyhnutné zvážiť predovšetkým vplyv na zdravie - teda vnútorné ošetrenie potrubí pred usádzaním prachu a baktérií. Vždy je potrebné si dodávateľa preveriť, aby ste mali istotu, že komponenty aj po rokoch nie sú schopné stavbu znehodnotiť (rosením sa, či kondenzátom na komponentoch s tenkým plášťom).

3. Realizovať systém bez uceleného konceptu a montážneho poradenstva

Väčšina kvalitných systémov má presné pokyny a odporúčané príslušenstvo pre montáž. V prípade, že je možné montáž realizovať viacerými spôsobmi a s úplne iným príslušenstvom, rôznymi dodatočnými páskami, či tesneniami, je potrebné byť v strehu. Každý zásah "naviac" môže ovplyvniť fungovanie celého systému.

4. Výber vetracej centrály bez poradenstva

Každý z projektov je špecifický aj keď sa pri jeho navrhovaní riadime všeobecnými pravidlami. Najväčším rizikom výberu bez poradenstva je tendencia k výberu poddimenzovanej centrály, teda centrály, ktorej optimálny výkon je nižší ako by bol potrebný pre daný projekt. Správne nadimenzovaná centrála funguje potichu, v drvivej väčšine času len v nižšom výkonnostnom stupni, v ktorom dokáže bezpečne zabezpečiť chod celého systému bez toho, aby bolo náročnejšie na spotrebu energie, bolo hlučné, alebo sa znížila jeho životnosť.


5. Kúpa podozrivo lacného zariadenia

Systém riadeného vetrania sa po zakrytí stáva súčasťou celej stavby. Lacné zariadenia a komponenty sú síce menej náročné v čase investície, no ic výsledná hodnota môže byť výrazne vyššia najmä po započítaní nevyhnutných opráv, či nižšej účinnosti a vyššej spotreby energie. Správne by systém nemal byť pre domácnosť citeľný ani v mesačnej réžii a ani v potrebe ho nastavovať alebo prepínať. Kvalitné systémy fungujú na základe programovateľnej jednotky a počas celého roka nie je okrem výmeny filtrov potrebný žiadny iný zásah.

6. Systém s použitím už nedoporučovaných materiálov a komponentov

Vzhľadom na požiadavky systémov v rodinných domoch, ktoré sú odlišné oproti napríklad verejným priestorom alebo prevádzkam (v dome na prvom mieste nehlučnosť, bezpresluchovosť a hlavne životnosť a možnosť údržby). Preto do rodinného domu v dnešnej dobe nepatrí:
- systém SPIRO rozvodov so spojmi s hliníkovou páskou, so systémom tlmičov hluku a chrbticovou topológiou (presluchy, vyzrážanie kondenzu na plechových stenách, nemožnosť čistenia kvôli tlmičom...)
- použitie hliníkových flexi potrubí, aj izolovaných (nemožnosť čistenia, nemožnosť výmeny ak je zabudované, po 5 rokoch mnoho usadenín, ktoré dýchate)
- použitie polystyrénovým potrubí a komponentov v priamom styku so vzduchom (hlavne kvôli zdravotným rizikám)
- kombinácie rôznych potrubí a systémov určených pôvodne na úplne iný účel (kanalizačné potrubia, chráničky káblov, kvôli zdravotným rizikám) 

V každom prípade si treba uvedomiť, že ak staviate dom pre seba a svoju rodinu, budete privádzaný vzduch dýchať s celou rodinou, ako sa povie po celý život. Preto pri systéme vetracích rozvodov nie je vhodné robiť kompromisy kvôli pomerne symbolickej úspore financií vzhľadom na životnosť, vplyv a funkčnosť systému.  


Tip: V prípade, že klient nemá dostatok finančných prostriedkov na okamžitú kúpu, odporúčame počas stavby osadiť menej náročnú fázu vzduchovodných potrubí, aby minimalizoval náklady, ktoré by vznikli dodatočným zakrývaním potrubí v interiéri, uzavrieť ich a vetraciu centrálu osadiť dodatočne.

Prihláste sa na odber noviniek

Rýchly kontakt:

AERO SYSTEM, s.r.o.
Kancelária a sklad:
Hniezdne 118 
065 01  Hniezdne

Všeobecné informácie: info@comair.sk
+421 905 401 344
Technická podpora: +421 947 974 852
Montáže - podpora: +421 915 710 914
Obhliadka referencií: obhliadka@comair.sk
Projekcia: projekcia@comair.sk