fbpx

V ZDRAVOM DOME ZDRAVÝ VZDUCH®

NIČ NEOVPLYVNÍ V KVALITU BÝVANIA V TAKEJ MIERE, AKO SPÔSOB JEHO VETRANIA

    

AQUACOMPLUS

Predstavuje plnohodnotný systém špičkového zemného výmenníka tepla na glykolovej báze, ktorý vynikajúco dopĺňa systém riadeného vetrania.
Výhodou systému nie je len vysoká účinnosť, ale predovšetkým schopnosť vyladiť riadenie čerpadla pomocou viacerých snímačov, čím sa prevádzka stáva veľmi efektívnou presne podľa potrieb klienta. Práve úspornosť prevádzky a možnosť voľby vhodného režimu fungovania je kľúčová vlastnosť, vďaka ktorej celý systém dokáže dosiahnuť vysokú účinnosť, čo sa prejavuje najmä výrazne zníženou spotrebou elektrickej energie.  


                                 
Glykolové zemné výmenníky tepla vyriešili najväčšie problémy klasických potrubných zemných registrov. V štandardnom zemnom registri prechádza nasávaný vzduch cez systém potrubí umiestnených pod zemou. Takto ohriaty alebo ochladený vzduch je následne cez centrálnu jednotku distribuovaný do nehnuteľnosti. 
Bežný zemný výmenník má niekoľko nevýhod: potrubie musí byť vyspádované, potrebuje mať odvod kondenzátu, ktorý pri fungovaní vzniká, musí byť zatesnené proti radónu, potrebuje nasávaciu šachtu a pracuje s určitou tlakovou stratou. Všetky spomínané nevýhody sa prejavujú hlavne v oblastiach s vlhkejším podložím, prípadne v oblastiach s možnosťou zamokrenia podložia spodnou vodou.

Vzhľadom na tieto nevýhody bol vyvinutý systém zemného výmenníka AQUACOM, ktorý má pod zemou umiestnené potrubie, v ktorom prúdi kvapalina na báze glykolu. Kvapalina následne prechádza výmenníkom tepla, ten sa od kvapaliny buď schladí (v lete) alebo zahreje (v zime), vzduch určený na vetranie objektu tak prichádza do kontaktu len s výmenníkom. Výhodou je, že vzduch vôbec neprichádza do kontaktu s potrubím pod zemou a tým sú eliminované všetky spomínané nevýhody a riziká. Tento systém je vybavený aickou reguláciou, ktorá sleduje potrebu činnosti a tým vysoko efektívne reguluje dodávku energie na prácu výmenníka (čerpadlo dodáva iba toľko tepla/chladu koľko je potrebné a iba v tom čase kedy to podľa nameraných hodnôt je potrebné).

Vlastnosti zariadenia AQUACOMPLUS

- čerstvý vzduch neprúdi potrubím pod zemou (hygienickejšie riešenie)
- žiadne riziko kontaktu s kondenzátom respektíve vniknutou spodnou vodou
- takmer 0% tlaková strata
- nevyžaduje údržbu vďaka absencii akejkoľvek nasávacej a odpadovej šachty
- nevyžaduje presné spádovanie potrubia pod zemou
- vysoko odolné potrubie, môže byť umiestnené aj pod zaťažovanými plochami - základmi nehnuteľnosti, parkoviskom...
- presný riadiaci systém dodávajúci energiu iba v potrebnom čase a množstve
- bez rizík poškodenia v prípade zatopenia potrubia, vysoká spodná voda je prakticky výhodou

     

Produkty rady AQUACOM

AQUACOM I.  - zariadenie vo forme komponentov, výmenník + čerpadlová zostava + riadiaca jednotka + expanzomat

AQUACOMPLUS  - zariadenie ALL in ONE (všetky komponenty umiestnené v jednom zariadení)

Skúsenosti so zariadením AQUACOMPLUS v praxi


Zariadenie AQUACOMPLUS inštalované ako súčasť systému riadeného vetrania pred rekuperačnú jednotku má najcitelnejší efekt v letných horúčavách. Zimný predohrev človek výrazne nepocíti, aj jeho keď účinok je rovnako výrazný a šetrný, čo sa ukazuje predovšetkým na spotrebe elektrickej energie. V lete, keď je vonkajší vzduch horúci, dokáže zariadenie udržať v dome príjemnú teplotu a bráni nechcenému prehrievaniu interiéru.

Ako príklad môžeme uviesť realizáciu kompletného systému vetrania s centrálou HRUC-E 380 doplnenou o zariadenie AQUACOMPLUS v Bratislave, kde sa pri základnom výkonovom stupni oboch zariadení udržala teplota interiéru pod 22,6 °C. V prípade vonkajšej teploty 30,4 °C bol do interiéru privádzaný vzduch s teplotou 20,2 °C, celý proces oboch zariadení prebehol pri minimálnej spotrebe energie - iba 8W v základnom režime fungovania. V prípade vypnutia oboch zariadení teplota v interiéri stúpla na 26 °C.
* uvedené teploty boli nameraný bežný teplomerom bez špecifikovanej kalibrácie

Systémy AQUACOMPLUS sme inštalovali na viacerých miestach po celom Slovensku, a pokiaľ by sme mali uviesť jednu netypickú, nachádza sa v historickom Hoteli Hviezdoslav na námestí Kežmarku. Jedná sa o inštaláciu dvoch zariadení AQUACOMPLUS využívaných na dochladzovanie vzduchu hotelových apartmánov. Celá inštalácia bola kompletne postavená na ventilačných rozvodoch COMAIR Uniflexplus, kde sa dokonale využili jeho flexibilné vlastnosti (malá výška rozvodu, rôzne možnosti vyústení, veľmi jednoduchá manipulácia pri spojoch) ako aj užitkové vlastnosti v rámci izolácie zvukov. Základom systému vetrania hotela sú viaceré centrály HRUC-E 520 s aickým riadením. Celá inštalácia je napriek mnohým komplikáciám vyplývajúcim z architektonických prvkov historických budov a špecifických materiálov, urobená úplne skryte pred očami hotelových hostí.

Do celého systému vetrania nebolo potrebné zaradiť na ohrev a chladenie ani ohrevnú špirálu, kompresor či výparník. Privádzaný vzduch sa zohrieva a chladí vzduch výlučne pomocou tepla získaného zo zemského plášťa prostredníctvom zariadenia AQUACOMPLUS. V hĺbke pod 1m je teplota zeme stabilná počas celého roka (môže sa meniť v okolí výmenníka počas roka podľa fázy nabitia/vybitia výmenníka).

   

Hmotnosť zariadenia je 26kg

Prihláste sa na odber noviniek

Rýchly kontakt:

AERO SYSTEM, s.r.o.
Kancelária a sklad:
Hniezdne 118 
065 01  Hniezdne

Všeobecné informácie: info@comair.sk
+421 905 401 344
Technická podpora: +421 907 911 565
Montáže - podpora: +421 915 710 914
Obhliadka referencií: obhliadka@comair.sk
Projekcia: projekcia@comair.sk