fbpx

V ZDRAVOM DOME ZDRAVÝ VZDUCH®

NIČ NEOVPLYVNÍ V KVALITU BÝVANIA V TAKEJ MIERE, AKO SPÔSOB JEHO VETRANIA

    
Téma riadeného s rekuperáciou, resp. núteného vetrania je v rámci verejnosťou užívaných budov upravená legislatívne, nakoľko priamo súvisí s verejným zdravím. Samotné vetranie nezabezpečuje len prívod dostatku čerstvého vzduchu podľa kapacity daného priestoru, ale zodpovedá aj za jeho adekvátnu kvalitu.

Počas riadeného vetrania s rekuperáciou prebieha viacero procesov súbežne, ktoré následne prinášajú konkrétne preukázateľné účinky na zdravotnú, energetickú i komfortnú stránku využívania nehnuteľnosti.


Obzvlášť to platí v prípade, že sa priestor využíva na:
Ubytovacie služby, kde sa zabezpečuje vetranie ubytovacej časti
Reštauračné služby, kde sa okrem  odvetrávania/kúrenia/chladenia vyžaduje dokonalý systém na odvetrávanie kuchynskej časti
Kancelárie, či konferenčné miestnosti
Školy a školské zariadenia


Výsledky viacerých štúdií vypracovaných v rámci Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie detí Európy (CEHAPE) poukázali na priamu súvislosť medzi zhoršujúcim sa zdravotným stavom a ich pobytom v znečistenom vnútornom prostredí. Vzhľadom nato, že v súčasnosti ľudia trávia priemerne 80 – 95% času v interiéri (domácnosti, školy, administratívne budovy, atď.) stáva sa pre nich kvalita vnútorného ovzdušia jedným z najdôležitejších faktorov determinujúcich ich celkové zdravie.


Súčasťou každého projektu by mala byť celá stratégia vetrania pretože má spolu so spôsobom vykurovania a osvetlenia najväčší vplyv na mikroklímu budovy.

Riadené vetranie vo verejných priestoroch zabezpečuje:
1.    Neustály prívod čerstvého vzduchu, teda vzduchu s optimálnym pomerom O2 a CO2, čo znamená, že vzduch je vymieňaný v                           dostatočnej miere nato, aby boli zachované optimálne podmienky na prácu (pohodlie, kognitívna činnosť, optimálna vlhkosť vzduchu)
2.    Filtráciu, ktorá zabezpečuje očistenie privádzaného vzduchu od nečistôt, mikročastíc, peľov, metalurgického prachu, ktoré                             spôsobujú  respiračné ochorenia
3.    Zabezpečuje odsávanie prchavých látok, aerosólov a odórov spôsobených ľudskou činnosťou vnútri budovy alebo vznikajúce                          materiálmi použitými pri stavbe
4.    Úspora energií, ktorá nastáva pri využívaní rekuperácie
5.    Zníženie miery poškodenia budovy a jej fyzického stavu reguláciou vlhkosti

Stratégiu vetrania v týchto priestoroch navrhujeme vždy s veľkou pozornosťou, nakoľko vieme, že príjemné vnútorné ovzdušie je determinujúce nielen pre zdravie ale pre komfort, obzvlášť ak sa jedná o priestor, ktorý slúži pre veľké skupiny a zhoršená kvalita vnútornej klímy je absolútne neprípustná.

Od investora vyžadujeme presné a čo najviac podrobné informácie, samozrejmosťou je osobná obhliadka, aby sme vytvorili riešenie:
  1. plynulo regulovateľné k miere a spôsobu využívania,
  2. vhodne nadimenzované, aby dokázalo fungovať v optimálnom režime s čo najnižšou spotrebou
  3. kvalitné a trvácne zariadenia, aby dokázalo zabezpečiť vhodné tepelno-vlhkostné podmienky pri využívaní bez poruchovo a dlhodobo


V prípade záujmu nás kontaktujte mailom na adresu info@comair.sk, alebo telefonicky na čísle +421 905 401 344.

Prihláste sa na odber noviniek

Rýchly kontakt:

AERO SYSTEM, s.r.o.
Kancelária a sklad:
Hniezdne 118 
065 01  Hniezdne

Všeobecné informácie: info@comair.sk
+421 905 401 344
Technická podpora: +421 907 911 565
Montáže - podpora: +421 915 710 914
Obhliadka referencií: obhliadka@comair.sk
Projekcia: projekcia@comair.sk