fbpx

V ZDRAVOM DOME ZDRAVÝ VZDUCH®

NIČ NEOVPLYVNÍ V KVALITU BÝVANIA V TAKEJ MIERE, AKO SPÔSOB JEHO VETRANIA

    
Certifikácia je proces overovania určitého tvrdenia prostredníctvom prevedenia merania.

V súčasnosti sa v rámci vetracích systémov Comair certifikujú viaceré parametre:


1. Účinnosť, ktorá v percentách hovorí o tom, koľko energie (teda tepla/chladu) vieme z odchádzajúceho vzduchu odovzdať tomu, ktorý do nehnuteľnosti privádzame. Všetky vetracie centrály HRUC-E sa podľa Európskej normy držia v rozmedzí 80 - 90%
2. Energetická náročnosť, všetky centrály HRUC-E spĺňajú Európsku normu na udelenie energetického certifikátu A1/A2
3. Trieda tesnosti spojov D (podľa LUKA), ktorá nám hovorí, že realizované spoje na KLIK už nie je potrebné dodatočne utesňovať, alebo ošetrovať a je možné ich bezpečne zaliať do podláh, či stropov
4. Zdravotná certifikácia, ktorá nám potvrdzuje, že každé vzduchovodné potrubie a komponent má vnútornú stranu ošetrenú antibakteriálnou a antistatickou vrstvou, ktoré po celú dobu používania udržiavajú potrubia bez prachu a baktérií
5. Potvrdenie, že plastové komponenty sú bez prítomnosti plastového recyklátu a teda nemajú negatívne účinky na zdravie.

Okrem certifikácie je pre nás podstatná hlavne spätná väzba od klientov. V súčasnosti máme vetracie systémy v každom okrese na Slovensku, takže reálne vieme ako sa správa aj v rôznych klimatických podmienkach. Reálne vetracie systémy však vykazujú minimálne odchýlky od nameraných laboratórnych parametrov a fungujú bez problémov aj v výrazne chladnejších regiónoch Oravy a Tatier.                                                                         


Okrem samotnej certifikácie komponentov či účinnosti, existujú ďalšie možnosti, ako klientom preukázať kvalitu poskytovaných služieb. Naša spoločnosť od roku 2007 v aktívnom pôsobení na trhu preukázala stabilitu a vysokú kvalitu svojho portfólia i služieb, čo sme potvrdili úspešným získaním jedného z najuznávanejších medzinárodných certifikátov manažérstva kvality riadiacich sa normou STN EN ISO 9001:2015, 9001:2016.

Celý proces získania certifikátu podľa tejto normy je zdĺhavý a vyžaduje dlhodobú prípravu. Zameriava sa nielen na produkt, služby, spokojnosť ale aj na celkové finančné hospodárenie firmy a všetky interné procesy od zabezpečenia produktu až po vedenie firmy.

Pokiaľ je firma držiteľom certifikátu STN EN ISO 9001:2016 znamená to pre vás aj to, že:
- spokojnosť zákazníka je prioritou
- všetky produkty spoločnosti sú overené, certifikované a sú vhodné na predaj na danom území aj rámci všetkých technických noriem a špecifikácií (nestane sa vám teda, že nastanú problémy pri kolaudácii atď.)
- všetci zamestnanci spoločnosti majú pre výkon svojich kompetencií dostatočné vzdelanie a skúsenosti
- firma má výborné ekonomické predpoklady, čo je dôležité pre celú existenciu firmy, hlavne ak obchoduje s produktovou radou, ktoré vyžadujú dlhú životnosť
- celá spoločnosť prechádza neustále procesom: merania – analýzy – vyhodnotenia – zapracovania zmien/zlepšenia

Firma, ktorá je držiteľom certifikátu STN EN ISO 9001:2016 teda nie je kvalitná iba podľa jej zákazníka - splnila konkrétne stanovené a merateľné kritériá vo všetkých oblastiach fungovania a preto ju dokážeme označiť za spoločnosť, ktorá hospodári efektívne, nemá priestupky voči legislatíve a uspela aj v rámci spätného overenia spokojnosti klientov. Túto certifikáciu vieme chápať aj ako určité vyjadrenie o tom, že dokáže pokryť kvalitatívne nároky aj u náročnejších klientov, resp. v rámci EÚ, keďže certifikácia má medzinárodné parametre merania.

Viac o tom, ako to celé prebiehalo a čo to pre našich klientov znamená, nájdete tu.

Prihláste sa na odber noviniek

Rýchly kontakt:

AERO SYSTEM, s.r.o.
Kancelária a sklad:
Hniezdne 118 
065 01  Hniezdne

Všeobecné informácie: info@comair.sk
+421 905 401 344
Technická podpora: +421 907 911 565
Montáže - podpora: +421 915 710 914
Obhliadka referencií: obhliadka@comair.sk
Projekcia: projekcia@comair.sk