“V ZDRAVOM DOME ZDRAVÝ VZDUCH®”

NIČ INÉ KVALITU A ZDRAVOSŤ BÝVANIA NEOVPLYVNÍ V TAKEJ MIERE, AKO SPÔSOB JEHO VETRANIA. 

    
Všetky fázy realizácie prispôsobujeme potrebám a schopnostiam klienta a stavebnej pripravenosti nehnuteľnosti.
Montáž celého systému si klient dokáže prispôsobiť tak, aby zohľadnil svoj časový a finančný plán.

Montáž môže byť zabezpečená:

- v plnej réžii klienta (príprava a nastavenie vetracej centrály sa musí urobiť u nás pred expedíciou jednotky)

- v čiastočnej realizácii klienta, kde zabezpečíme len fázy montáže presne podľa dohody

- na kľúč prostredníctvom profesionálnej firmy

Samotná realizácia a príprava ventilačného systému všeobecne prebieha v jednotlivých krokoch:


1. Výber vhodného systému podľa veľkosti objektu
2. Projekčná príprava a príprava rozpočtovej ponuky vetracieho systému
3. Definovanie termínu realizácie a jej ceny
4. Inštalácia ventilačných rozvodov
5. Inštalácia vetracej centrály a spustenie systému


                      


Realizácia rozvodov vetrania pozostáva predovšetkým z osadenia výusťujúcich komponentov, osadenia kolektorov (rozdeľovačov)
a inštalácie vzduchovodných potrubí v potrebných počtoch medzi vyústenia a kolektory.
Následne je potrebné už iba pripojiť hlavné hrdlá kolektorov k rekuperačnej centrále.

Harmonogram realizácie ventilačných rozvodov UNIFLEXPLUS:

4.1  Zameranie priestoru kde bude umiestnená vetracia centrála

4.2  Vymeranie miest osadenia kolektorov tak, aby pripojenie centrály bolo čo najjednoduchšie

4.3  Osadenie vyústení (anemostatov) v miestnostiach podľa vopred vyhotoveného návrhu

       Tip: Aby systém fungoval čo najlepšie pre klienta, je pri inštalácii potrebné čo najviac dodržať presné osadenie podľa pripravenej dokumentácie.

       Prípadné výraznejšie zmeny je vhodné konzultovať s profesionálnym technikom alebo projektantom.

4.4  Umiestnenie jednotlivých potrubí medzi kolektory a vyústenia

      Tip: Počet je ku každému vyústeniu uvedený v dokumentácii. Pri realizácii je potrebné dbať nato, aby nenastala zámena potrubí do kolektora čerstvého 

      a odpadového vzduchu, odporúčame označovať potrubia ihneď pri ich ukladaní.

      - potrubie sa do kolektorov a vyústení fixuje zatlačením do KLIK zámku (počuteľné je zjavné dvojité kliknutie po zatlačení konca potrubia do kolektora) 

      - potrubia je potrebné po trase priebežne uchytiť tak, aby neprevísali, doporučujeme fixáciu na každom metri potrubia

      - bezprostredne po montáži je potrebné všetky otvory vyústení a kolektorov zaslepiť priloženými záslepkami proti vnikaniu prachu a nečistôt

      - až po zaklopení a finalizácií stropov je potrebné skrátiť vyúsťujúce hrdlá na úrovni stropu (odrezať)

      - až po vymaľovaní osadiť na hrdlá priložené anemostaty      


5. Inštalácia vetracej centrály a riadiacej jednotky vetracieho systému

Inštalácia vetracej centrály a zapojenie riadiacej jednotky prebieha zvyčajne v konečnej, zariaďovacej fáze stavby, krátko pred nasťahovaním obyvateľov. Rozhodujúca je predovšetkým stavebná pripravenosť miestnosti, v ktorej bude vetracia centrála umiestnená (omietka, teplota, prívody).

Pri osadení centrály zohľadnite záručné podmienky:

- teplotu v miestnosti, kde vetraciu centrálu umiestnime, táto teplota nesmie počas celého roka klesnúť pod +5°C
- spôsob odvodu vznikajúceho kondenzátu, najideálnejší je odvod priamo do sifónu prípadne do upravenej zbernej nádoby
- elektrické pripojenie so štandardným sieťovým napätím 230V/50Hz
- manipulačný priestor, ktorý umožňuje fyzický prístup k jednotke kvôli výmene filtrov, či prípadnému servisu a údržbe
- prívody a odvody vonkajšieho vzduchu, ktoré by mali byť čo najkratšie, v každom prípade teplotne izolované (Isocomplus)
- zapojenie riadiacej jednotky a nastavenie vetracej centrály, kde prvé spustenie zabezpečuje odborný technik

Program SERVIS+

Program predĺženej záruky je určený klientovi, ktorý má záujem o rozšírenie krytia legislatívnej záruky na svoje zariadenie zo štandartných 2 rokov až na 5 rokov.
Podmienky, ktoré je potrebné splniť pri záujme o program predĺženia záruky:
- splnenie záručných podmienok (uvedené vyššie)
- aktivovať program SERVIS+ do 11 mesiacov od kúpy Vášho zariadenia
- každých 12 mesiacov vykonaná servisná prehliadka autorizovaným technikom (kontrola zariadenia, výmena filtrov)

Prihláste sa na odber noviniek

Rýchly kontakt:

AERO SYSTEM, s.r.o.
Jarmočná 138 
064 01  Stará Ľubovňa

Všeobecné informácie: info@comair.sk
+421 905 401 344
Technická podpora: +421 907 911 565
Montáže - podpora: +421 915 710 914
Obhliadka referencií: obhliadka@comair.sk
Projekcia: projekcia@comair.sk