fbpx

V ZDRAVOM DOME ZDRAVÝ VZDUCH®

NIČ NEOVPLYVNÍ V KVALITU BÝVANIA V TAKEJ MIERE, AKO SPÔSOB JEHO VETRANIA

    

Samotná realizácia a príprava ventilačného systému
prebieha v jednotlivých krokoch:


1. Výber vhodného systému podľa veľkosti objektu
2. Projekčná príprava a príprava rozpočtovej ponuky vetracieho systému
3. Definovanie termínu realizácie a jej ceny
4. Inštalácia ventilačných rozvodov
5. Inštalácia vetracej centrály a spustenie systému

Všetky fázy realizácie prispôsobujeme potrebám a schopnostiam klienta a stavebnej pripravenosti nehnuteľnosti.
Montáž celého systému si klient dokáže prispôsobiť tak, aby zohľadnil svoj časový a finančný plán.
                      


Fáza montáž ventilačných potrubí môže byť zabezpečená:

- v plnej réžii klienta (príprava a nastavenie vetracej centrály sa musí urobiť u nás pred expedíciou jednotky)

- v čiastočnej realizácii klienta, kde zabezpečíme len fázy montáže presne podľa dohody

- na kľúč prostredníctvom profesionálnej firmyTip:
Pre klientov, ktorý si vyberú možnosť svojpomocnej montáže, máme možnosti technickej podpory prostredníctvom:


Konzultácie v našich referenčných domoch
- presne tak, náš systém môžete (ne)vidieť  a (ne)počuť priamo v prevádzke v dvoch referenčných domoch (bratislavský a prešovský kraj), môžete položiť akékoľvek otázky a podrobne sa informovať.

Konzultácie s profesionálnym technikom montáže priamo na mieste inštalácie
- ak zvolíte montáž vo vlastnej réžii, aj tak v tom nebudete sami. Naši technici sú k dispozícii nielen telefonicky, či mailom ale aj osobne. V prípade, že chcete poradiť  s inštaláciou je možná konzultácia priamo na mieste inštalácie vetracieho systému. Môžete tak konzultovať celý postup, či vhodnosť konkrétnej montážnej technológie.

Zapožičanie kvalitných diamantových rezacích nožov, vŕtačiek HILTI a iného náradia
- montáž v réžii klienta sa snažíme čo najviac uľahčiť a skvalitniť, disponujeme dostatkom montážneho náradia nato, aby sme ho klientom vedeli zapožičať. V prípade, ak si nie ste istí, či niektoré úkony zvládnete, vieme zabezpečiť len niektoré nevyhnutné, náročnejšie úkony (napr. jadrové vŕtanie)

Spustenie vetracej centrály
- vetraciu centrálu Vám vždy nastavíme a spustíme my, v súlade so záručnými podmienkami


4. Inštalácia ventilačných rozvodov UNIFLEXPLUS:


Realizácia rozvodov vetrania pozostáva predovšetkým z osadenia výusťujúcich komponentov, osadenia kolektorov (rozdeľovačov)
a inštalácie vzduchovodných potrubí v potrebných počtoch medzi vyústenia a kolektory.
Následne je potrebné už iba pripojiť hlavné hrdlá kolektorov k rekuperačnej centrále.

4.1  Zameranie priestoru kde bude umiestnená vetracia centrála

4.2  Vymeranie miest osadenia kolektorov tak, aby pripojenie centrály bolo čo najjednoduchšie

4.3  Osadenie vyústení (anemostatov) v miestnostiach podľa vopred vyhotoveného návrhu

       Tip: Aby systém fungoval čo najlepšie pre klienta, je pri inštalácii potrebné čo najviac dodržať presné osadenie podľa pripravenej dokumentácie.

       Prípadné výraznejšie zmeny je vhodné konzultovať s profesionálnym technikom alebo projektantom.

4.4  Umiestnenie jednotlivých potrubí medzi kolektory a vyústenia

      Tip: Počet je ku každému vyústeniu uvedený v dokumentácii. Pri realizácii je potrebné dbať nato, aby nenastala zámena potrubí do kolektora čerstvého 

      a odpadového vzduchu, odporúčame označovať potrubia ihneď pri ich ukladaní.

      - potrubie sa do kolektorov a vyústení fixuje zatlačením do KLIK zámku (počuteľné je zjavné dvojité kliknutie po zatlačení konca potrubia do kolektora) 

      - potrubia je potrebné po trase priebežne uchytiť tak, aby neprevísali, doporučujeme fixáciu na každom metri potrubia

      - bezprostredne po montáži je potrebné všetky otvory vyústení a kolektorov zaslepiť priloženými záslepkami proti vnikaniu prachu a nečistôt

      - až po zaklopení a finalizácií stropov je potrebné skrátiť vyúsťujúce hrdlá na úrovni stropu (odrezať)

      - až po vymaľovaní osadiť na hrdlá priložené anemostaty

 

5. Inštalácia vetracej centrály a riadiacej jednotky vetracieho systému

Inštalácia vetracej centrály a zapojenie riadiacej jednotky prebieha zvyčajne v konečnej, zariaďovacej fáze stavby, krátko pred nasťahovaním obyvateľov. Rozhodujúca je predovšetkým stavebná pripravenosť miestnosti, v ktorej bude vetracia centrála umiestnená (omietka, teplota, prívody).


                                                                        

Pri osadení centrály zohľadnite záručné podmienky:

- teplotu v miestnosti, kde vetraciu centrálu umiestnime, táto teplota nesmie počas celého roka klesnúť pod +5°C
- spôsob odvodu vznikajúceho kondenzátu, najideálnejší je odvod priamo do sifónu prípadne do upravenej zbernej nádoby
- elektrické pripojenie so štandardným sieťovým napätím 230V/50Hz
- manipulačný priestor, ktorý umožňuje fyzický prístup k jednotke kvôli výmene filtrov, či prípadnému servisu a údržbe
- prívody a odvody vonkajšieho vzduchu, ktoré by mali byť čo najkratšie, v každom prípade teplotne izolované (Isocomplus)
- zapojenie riadiacej jednotky a nastavenie vetracej centrály, kde prvé spustenie zabezpečuje odborný technik

Program SERVIS+

Program predĺženej záruky je určený klientovi, ktorý má záujem o rozšírenie krytia legislatívnej záruky na svoje zariadenie zo štandartných 2 rokov až na 5 rokov.
Podmienky, ktoré je potrebné splniť pri záujme o program predĺženia záruky:
- splnenie záručných podmienok (uvedené vyššie)
- aktivovať program SERVIS+ do 11 mesiacov od kúpy Vášho zariadenia
- každých 12 mesiacov vykonaná servisná prehliadka autorizovaným technikom (kontrola zariadenia, výmena filtrov)

Z praxe vieme, že realizácia systému vetrania prebieha najlepšie už pri stavbe nehnuteľnosti, návrh preto odporúčame zahrnúť už do projektovej fázy stavby, vyhneme sa tak nákladom, ktoré sa spájajú so zakrytím potrubí. Realizácia je však možná v ktorejkoľvek fáze, prípadne aj v hotovej nehnuteľnosti akéhokoľvek veku či stavebného materiálu.
Investor má možnosť výberu z dvoch foriem vytvorenia návodu inštalácie a dokumentácie: návrh/funkčná skica so zoznamom potrebných komponentov alebo projekt vetrania, ktorý obsahuje presný výmer a výkaz materiálu.


Ako pripravujeme návrh vetrania?

Návrh systému vetrania s rekuperáciou a funkčnú skicu rozmiestnenia komponentov pripravujeme zdarma.
Na mieru pre konkrétny objekt, po zvážení všetkých atribútov a zohľadnení všeobecných podmienok pre efektivitu vetracích systémov. Do úvahy pritom berieme účel nehnuteľnosti, veľkosť a rozmiestnenie priestorov, spôsob ich využitia a počet obyvateľov. 

Pre klientov vytvárame systém riadeného vetrania s rekuperáciou:

✔  presne podľa ich potrieb a očakávaní v danej nehnuteľnosti,

  s čo najväčším ohľadom na rozpočet v pomere cena:kvalita,

  optimálne navrhnutý tak, aby pracoval ticho, efektívne a udržal si dobrú kondíciu počas celej životnosti stavby.

Ako to prebieha?

 

KROK 1  Potrebujeme informácie

  •  pôdorysy vášho objektu, vo formáte .pdf alebo .jpg, prípadne projekt vetrania, ak bol vyhotovený,
  • vyznačenie účelu miestností (postačí ak je účel zrejmý zo zakresleného zariadenia),
  •  iné požiadavky, očakávania, ktoré je potrebné zohľadniť,
  • ak tvoríme návrh bez projektu vetrania, navrhneme tvz. funkčnú skicu a rozpočet vytvoríme na jej základe, presnosť výpočtu je +- 15 %
,

Odoslať podklady pre návrh systémuKROK 2  Zašleme Vám návrh vhodného systému vetrania s rekuperáciou spolu s rozpočtovou ponukouKoľko stojí kvalitný systém vetrania s rekuperáciou?

Túto otázku si kladie každý záujemca.
Kvôli prehľadnosti sme vypracovali univerzálny cenový odhad, ktorý prakticky ukazuje cenovú reláciu celého systému riadeného vetrania COMAIR konceptu v kvalite výrobcu so 40-ročnými skúsenosťami v oblasti vetrania.
Ako jediní na trhu dokážeme ponúknuť systém, ktorý pozostáva výlučne z komponentov a príslušenstva od jediného výrobcu, čo garantuje kvalitný a funkčný systém a bezpečnú možnosť samostatnej montáže s minimálnymi rizikami montážneho pochybenia.
Komponenty majú antibakteriálnu a antistatickú vrstvu, spoje sú certifikované na tesnosť a pevnosť.
 

PROJEKT VETRACIEHO SYSTÉMU

Kompletný projekt vetracieho systému je ideálne a presné riešenie, pretože súčasťou je presný prepočet potrubí ako aj presný výkaz/výmer potrebného materiálu. Projekt vetrania nie je na Slovensku nutnou súčasťou vyžadovanou legislatívne k stavebnej dokumentácií a stavebnému povoleniu. Napriek tomu vyhotovenie projektu odporúčame, pretože sa vďaka nemu vyhnete prácam navyše, budete mať istotu, že všetko v dome bude mať svoje miesto a tým optimalizujete aj spotrebu materiálu.
Projekt zabezpečujeme prostredníctvom skúsených zmluvných projektantov, cena projektu je približne 150 - 250 €, podľa náročnosti samotného riešenia. V prípade záujmu o vypracovanie projektu to prosím uveďte v komunikácii, alebo kontaktujte priamo naše oddelenie na adrese projekcia@comair.sk. Nutnou prílohou následne bude projekt Vášho domu vo formáte .dwg resp. ďalšie podklady podľa dohody s projektantom.

Polovica hodnoty zaplatenej za projekt môže byť na požiadanie odpočítaná z hodnoty materiálu po realizácií, ako forma projekčnej zľavy.

*ceny sú uvedené v Eur bez DPH.

Často kladené otázky o vetraní a rekuperácii

Prečo by som mal zvážiť inštaláciu vetrania s rekuperáciou, je inštalácia nevyhnutná?

Prvým dôležitým faktorom, ktorý je nevyhnutné si uvedomiť je, že vnútorná klíma domu má najvýraznejší si vplyv na zdravosť a i pocitový komfort daného prostredia. Príjemná klíma tradičných stavieb bola spôsobená netesnosťou stavby – netesné okná, dominantná pec s otvoreným komínom, tie sú moderných stavbách odstránené a proces „neriadeného a nepretržitého vetrania cez netesnosti musíme začať „riadiť“, aby sme vyhli pocitu ťažkého vzduchu, nezdravým podmienkam, či výskytu plesní. Príjemnú a zdravú kvalitu ovzdušia zabezpečíme iba pravidelným prívodom čerstvého vzduchu. Termín riadené, centrálne, či vetranie s rekuperáciou je v našich podmienkach pomerne nový a častokrát sa zamieňa za trend. Je však dôležité povedať, že nie je trendom a potreba riešiť riadené vetranie prišla ruka v ruke s inováciami a energetickou efektivitou budov, v ktorých sa eliminujú tepelné mosty a kvôli efektivite sa dbá na čo najväčšiu až úplnú vzduchotesnosť stavby. Druhotným benefitom je výrazná úspora energií, ktorú zabezpečuje rekuperácia. O túto energiu sa inak pripravíme klasickým vetraním a pripravíme sa teda aj o lepší výsledok na energetickom certifikáte budovy. Riadené vetranie má však svoje opodstatnenie aj v historických budovách, práve kvôli výraznému zlepšeniu údržby a hodnoty nehnuteľnosti.

Môžem mať v dome nainštalovaný vetrací systém s rekuperáciou a zároveň do domu umiestniť krb alebo kachľovú pec?

Samozrejme, systém riadeného vetrania Comair je kompatibilný so všetkými spôsobmi vykurovania nehnuteľností i stavebnými materiálmi. Konkrétne v prípade inštalácie krbu alebo akumulačnej pece je nutné riešiť prívod vzduchu na spaľovanie z exteriéru. Kvalitný krbový majster Vám doporučí iba takéto riešenie, pretože prívod vzduchu z interiéru nie je bezpečný. Zároveň je tu možnosť nadefinovania mierneho pretlaku na 3. výkonovom stupni vetracej jednotky kvôli lepšiemu rozpaľovaniu ohňa v krbe.

Akú spotrebu elektrickej energie má vetrací systém s rekuperáciou, koľko ušetrím oproti klasickému vetraniu?

Centrály Comair majú na I., najčastejšie využívanom, výkonovom stupni spotrebu 13W. To pri celoročnej nepretržitej prevádzke zodpovedá nákladom na elektrickú energiu vo výške približne 30€/rok. Tieto hodnoty dosahujeme využitím špičkových jednosmerných motorov a premyslenému riadeniu výkonu. Objektívne je ťažko zodpovedať presnú hodnotu úspory oproti vetraniu oknami, pretože každý užívateľ je zvyknutý vetrať v inom časovom intervale. Pri zohľadnení požiadavok hygienických noriem sa v objektoch na bývanie vetraním stráca približne 40% energie na vykurovanie. Subjektívne je práve toto orientačná hodnota na výpočet návratnosti systému. Rekuperácia znamená opätovné prinavrátenie tejto energie opäť do obehu, zachovať môžeme až 90 % z toho, čo by sme inak vypustili oknami.

Potrebujem k systému riadeného vetrania COMAIR zemný výmenník tepla alebo predohrev vzduchu?

Nie, nie je to potrebné. Vzhľadom na vysoko účinný systém rekuperácie tepla jednotka Comair nepodmieňuje komfortné fungovanie v chladnom období  inštaláciou  zemného výmenníka tepla ani ohrevnej špirály. Referenčný systém máme v nepretržitej prevádzke vo výrazne chladnom podtatranskom regióne už päť rokov, dokážeme teda potvrdiť, že aj bez predohrevu alebo výmenníka funguje bez zamŕzania či akéhokoľvek obmedzenia prevádzky.
Zemný výmenník máme vo svojom portfóliu a jeho inštaláciu určite doporučujeme. Jeho hlavným prínosom je výrazné zlepšenie efektivity systému v zime a prínos v podobe "najzdravšej" možnej formy klimatizácie v letnom období. Koeficient získavania energie nášho zemného výmenníka je až 1:200, pri spotrebe 8W elektrickej energie.

Prečo by som mal uprednostniť systém ventilačných rozvodov Uniflex+ pred kovovými rozvodmi?

Je dôležité si uvedomiť, že koncept vzduchových rozvodov Uniflexplus bol vyvinutý špeciálne pre obytné priestory - z čoho plynie, že jeho tvorba prebiehala so silným dôrazom na absolútnu tichosť, maximálnu elimináciu možnosti vzniku presluchov medzi miestnosťami a pazvukov z rozvodov, či prúdenia vzduchu. Zároveň je certifikovaný na úplnú zdravotnú nezávadnosť materiálov a má vnútornú vrstvu s antibakteriálnymi a antistatickými vlastnosťami. Všetky prvky sú aerodynamicky tvarované za účelom eliminácie hluku a optimalizácie prúdenia bez narážania na akékoľvek hrany. Je nevyhnutné si uvedomiť, že systém vetrania a jeho jednotlivé komponenty vyberáme aj na základe životnosti, ktorá by mala byť v rovnakom časovom horizonte ako je životnosť samotnej stavby. Prípadné opravy zaliatych či zakrytých potrubí mnohonásobne prevyšujú cenový rozdiel pri nákupe. Technické detaily, ako je garantovaná tesnosť spojov je patentovaným systémom „KLIK“ spojov s gumo-penovým tesnením, čím vzniká mechanický zaistený pevný spoj bez nutnosti použiť akékoľvek ďalšie spájacie komponenty zvyšujúce riziko poškodenia, sú veľmi hodnotnými ukazovateľmi kvality celého konceptu. Zároveň je absolútnym vylúčením kovových prvkov garantovaná neprítomnosť korózie v rozvode aj po mnohých rokoch, čím predchádzame riziku poškodenia, prežívania baktérií a zachytávania sa nečistôt.

Vie mi systém riadeného vetrania pomôcť aj v riešení problémov vyplývajúcich zo zlej kvality vonkajšieho prostredia?

Áno, systém riadeného vetrania má pri pri vstupe filter, ktorý umožňuje výber filtračnej triedy.
Účinná filtrácia v systéme vetrania dokáže prítomnosť týchto častíc vo vnútornom prostredí, kde trávime podstatnú časť dňa, výrazne obmedziť. Filtrácia odstraňuje nielen hrubé, voľným okom viditeľné prachové častice ale dokáže si účinne poradiť aj s drobnými časticami, trieda filtrov F7 má filtračnú účinnosť až 96% pri veľkosti častíc 2 mikróny. Vzduch privádzaný do obydlia tak dokáže dôkladne zbaviť peľov, prachu, spalín či popolčeka (v prípade uhlíkových filtrov aj zápachu).

Je pre realizáciu nevyhnutná účasť profesionálnej firmy?

V podstate nie. Klientom však odporúčame využiť možnosť návrhu systému, aby nedošlo k nesprávnej dimenzácii systému - toto je kľúčová fáza, ktorá úplne ovplyvňuje celú funkcionalitu systému počas jeho celej životnosti. Najdôležitejší je správny výber systému, aj preto je návrh systému zdarma.
Čo sa týka realizácie, systém ventilačných rozvodov Uniflex+ umožňuje jednoduchú montáž prostredníctvom spojov KLIK zámkov, ktoré majú garantovanú tesnosť podľa smernice LUKA. Montáž podľa inštrukcií tak zvládne každý šikovnejší domáci majster svojpomocne. Podmienkou záruky je zapojenie riadiacej jednotky, prvé nastavenie a spustenie vetracej centrály profesionálnym technikom, pre všetky ostatné fázy máme presné návody, inštruktáže a možnosti konzultácie, aby montáž prebehla čo najlepšie a s rizikom minimálnych montážnych pochybení aj vo vlastnej réžii klienta.

Prihláste sa na odber noviniek

Rýchly kontakt:

AERO SYSTEM, s.r.o.
Kancelária a sklad:
Hniezdne 118 
065 01  Hniezdne

Všeobecné informácie: info@comair.sk
+421 905 401 344
Technická podpora: +421 907 911 565
Montáže - podpora: +421 915 710 914
Obhliadka referencií: obhliadka@comair.sk
Projekcia: projekcia@comair.sk