fbpx
Referencie ako spätná väzba sú pre nás jedným z pilierov kvality.
Našim klientom sme stále k dispozícii a v rámci služby SERVIS+ poskytujeme aj rozšírenú záruku nad rámec záruky podľa legislatívy.
Všetky centrály riadeného vetrania a výmenníky tepla COMAIR podávajú základné informácie o svojej funkcionalite prostredníctvom platnej certifikácie výkonnosti, avšak nepretržitá prevádzka v podmienkach rôznych klimatických regiónov a reálne informácie o funkčnosti našich vetracích systémov sú pre zlepšovanie našich služieb nevyhnutné.

"Miera počtu reklamácií je od začiatku pôsobenia na trhu (2007) stabilne pod 0,92% z celkového objemu všetkých predaných komponentov."