fbpx

Video o celom našom systéme v dome, predstavená funkčnosť s textovými komentármi:


Všetky naše nasledujúce videá sú natáčané priamo nami, iba bežne dostupnou technikou na domáce použitie v našom referenčnom dome s nainštalovaným našim systémom. Garantujeme Vám, že videá sú publikované bez akejkoľvek vizuálnej alebo zvukovej úpravy tak, ako boli zosnímané, bez účasti akejkoľvek profesionálnej firmy respektíve cudzích osôb. Snímací mikrofón bol nastavený na maximálnu citlivosť kvôli preukázaniu nehlučnosti nášho systému.

 

Dôvodom všetkých týchto opatrení je účel maximálnej hodnovernosti a obrazotvornosti. Prosíme preto o ospravedlnenie prípadných technických nedostatkov.

 

Vetrací systém s rekuperáciou v našom referenčnom dome, prehľad, riadenie, centrála

Vetrací systém s rekuperáciou v rodinnom dome, riadenie, centrála, hlučnosť, výustky v strope aj v podlahe

Rekuperačný systém pri nárazovom prevetrávaní (manuálne spúšťané), hlučnosť, odhlučnenie systému


 

VIDEO-NÁVODY

Návod na výmenu filtrov v jednotke Comair HRUC-E

Návod na resetovanie intervalu výmeny filtrov po ich výmene cez riadiaci panel jednotky