fbpx

 

Ako zinštalovaný systém COMAIR vyzerá v 3D pohľade: 
COMAIR_rekuperacia_vykres_01.jpg COMAIR_rekuperacia_vykres_02.jpg COMAIR_rekuperacia_vykres_03.jpg

COMAIR_rekuperacia_vykres_1A.jpg COMAIR_rekuperacia_vykres_1B.jpg COMAIR_rekuperacia_vykres_2A.jpg

COMAIR_rekuperacia_vykres_2B.jpg COMAIR_rekuperacia_vykres_2C.jpg COMAIR_rekuperacia_vykres_3A.jpg

COMAIR_rekuperacia_vykres_3B.jpg COMAIR_rekuperacia_vykres_3C.jpg COMAIR_rekuperacia_vykres_3D.jpg

COMAIR_rekuperacia_vykres_3E.jpg COMAIR_rekuperacia_vykres_3F.jpg COMAIR_rekuperacia_vykres_3G.jpg

COMAIR_rekuperacia_vykres_3H.jpg COMAIR_rekuperacia_vykres_3I.jpg COMAIR_rekuperacia_vykres_3J.jpg

COMAIR_rekuperacia_vykres_3K.jpg COMAIR_rekuperacia_vykres_4A.jpg COMAIR_rekuperacia_vykres_4B.jpg

COMAIR_rekuperacia_vykres_4C.jpg COMAIR_rekuperacia_vykres_5A.jpg COMAIR_rekuperacia_vykres_5B.jpg

COMAIR_rekuperacia_vykres_5C.jpg COMAIR_rekuperacia_vykres_5D.jpg

 

Ako vyzerajú jednotlivé komponenty COMAIR v 3D pohľade: 
COMAIR_rekuperacia_vykres_B01.jpg COMAIR_rekuperacia_vykres_B02.jpg COMAIR_rekuperacia_vykres_H02.jpg

COMAIR_rekuperacia_vykres_H04.jpg COMAIR_rekuperacia_vykres_H06.jpg COMAIR_rekuperacia_vykres_H07.jpg

COMAIR_rekuperacia_vykres_H08.jpg COMAIR_rekuperacia_vykres_H09.jpg COMAIR_rekuperacia_vykres_H10.jpg

COMAIR_rekuperacia_vykres_H11.jpg COMAIR_rekuperacia_vykres_H12.jpg COMAIR_rekuperacia_vykres_H13.jpg

COMAIR_rekuperacia_vykres_H14.jpg COMAIR_rekuperacia_vykres_H15.jpg COMAIR_rekuperacia_vykres_H17.jpg

COMAIR_rekuperacia_vykres_H18.jpg COMAIR_rekuperacia_vykres_H20.jpg COMAIR_rekuperacia_vykres_RM63.jpg

COMAIR_rekuperacia_vykres_RV90.jpg

 

Videogaléria referenčný dom