fbpx
FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

AERO SYSTEM, s. r. o.

Jarmočná 1816/138
064 01  Stará Ľubovňa
IČO: 36832120
ĎIČ: 2022440178
IČ DPH: SK 2022440178

KANCELÁRIA A SKLAD
Hniezdne 118
065 01  Hniezdne

PRVÝ KONTAKT:
E-mail: info@comair.sk    
Telefón: +421 905 401 344


Referenčný dom 1 (východ):

Jarmočná 138
064 01 Stará Ľubovňa 
E-mail: obhliadka@comair.sk
Tel.: +421 907 911 565

Referenčný dom 2 (západ):
Vajanského 656
980 80 Sekule
E-mail: info@comair.sk
Tel.: +421 944 561 949Informácie k objednávkam:
E-mail: objednavky@comair.sk
Telefón: +421 905 401 344

Marketing a reklama:

E-mail: marketing@comair.sk
Tel.: +421 948 203 261

Technik pre realizácie a obhliadky:

E-mail: technik@comair.sk
Tel.: +421 915 710 914

Informácie pre Českú republiku
:
E-mail: info@comair-rekuperace.cz
Tel.: +421 915 919 862